Vaccin mot covid-19 i Region Norrbotten

Flera olika grupper kan boka vaccination mot covid-19.

Du kan inte ringa 1177 eller din hälsocentral för att boka vaccination.

Ring 11313 om du behöver hjälp med att hitta information om covid-19.

LÄRANDE, FÖRSTÅELSE OCH MINNE

Förvirringstillstånd hos äldre

En person som har ett förvirringstillstånd har svårt att tänka, göra saker och prata. Hen förlorar uppfattningen om tid och rum och kan ibland se eller höra saker som inte är verkliga. Förvirringstillstånd är vanligast hos äldre personer.

Du ska alltid söka vård om du själv eller en närstående hamnar i ett förvirringstillstånd. Tillståndet beror ofta på någon annan sjukdom som kan vara allvarlig.

Med äldre menas i den här texten personer som är äldre än 65–70 år

Till toppen av sidan