Min vård Norrbotten

Innehållet gäller Norrbotten

Var du än bor i Norrbotten kan du söka vård via Min vård Norrbotten. Du kan påbörja ditt besök när som helst genom att svara på frågor om dina symtom och vad du söker vård för.

Vuxen person med mobil sitter med ett barn vid ett fönster.
Min vård Norrbotten gör det enkelt att kontakta vården där du är när du har tid.

Logga in och börja ditt besök så kan du få hjälp av vårdpersonal på din hälsocentral via chatt.

Min vård Norrbotten

Min vård Norrbotten finns att ladda ned som app så att du alltid kan ha den med dig i mobilen.

App Store    Google Play

I appen finns även bokade videobesök och tjänster från 1177 där du till exempel kan förnya recept, hantera intyg och läsa din journal.

Så här söker du vård

Du når Min vård Norrbotten genom att logga in via app eller webbläsare med mobil, surfplatta eller dator.

  • Logga in med e-legitimation.
  • Välj sök vård.
  • Beskriv vad du söker vård för.
  • Svara på frågorna. Det tar bara några minuter.
  • Vid behov får du chatta med oss. I chatten får du medicinsk bedömning, råd och hjälp av vårdpersonal. Du får ett sms när det är din tur.

Att chatta med oss är kostnadsfritt. Det kan sedan bli ett videosamtal eller fysiskt besök. Om du behöver träffa oss via video eller på hälsocentralen kostar det som ett vanligt patientbesök.

Vad krävs för att använda Min vård Norrbotten

Du ska vara minst 13 år och behöver ha e-legitimation. Du kan söka vård för dig själv eller för ditt barn upp till 13 år. Appen eller uppdaterade versioner av webbläsare och operativsystem rekommenderas.

Har du problem att använda tjänsten så kan du alltid ringa 1177 på telefon för sjukvårdsrådgivning. Vid livshotande tillstånd ring 112.

När kan man använda Min vård Norrbotten

I Min vård Norrbotten kan du söka vård och råd dygnet runt. Vi svarar dig under vardagar kl 08.00-16.00 och helger kl 10.00-14.00.

Besök prioriteras efter hur allvarliga dina besvär bedöms vara och din köplats kan därför komma att ändras. Du får ett sms när det är din tur.

Om du blir sämre medan du väntar så rekommenderar vi dig att ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vid livshotande tillstånd ring 112.

Användarregler, villkor och ansvar

När du använder Min vård Norrbotten ber vi dig att förhålla dig till följande regler:

  • Håll god ton. Vi accepterar inte diskrimineringar*, förolämpande, kränkande, provocerande och hotfullt språk.
  • Vårdpersonalen får endast kontaktas för det besvär du söker hjälp för. Har du ytterligare besvär får du söka för dessa separat.
  • Om användarreglerna inte följs har vårdgivaren rätt att avsluta chatten. Om det som skrivs i chatten kan uppfattas som hot kan även en polisanmälan ske.

*Diskriminering kring kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska du ringa 112 eller besöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.

Ditt ansvar

Om du blir sämre medan du väntar på svar kontakta 1177 eller om du akut sjukvård ring 112.

Du får inte ge någon annan person tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt åtkomst till din inloggning till Min vård Norrbotten.

Ta genast kontakt med oss om du misstänker att någon annan person fått tillgång till din e-legitimation och kan logga in i Min vård Norrbotten.

Vårdens ansvar

Samma lagar och regler gäller för patientmöte i Min vård Norrbotten som när du besöker någon av Region Norrbottens vårdverksamheter.

Registrering och personuppgifter

Du behöver logga in med hjälp av e-legitimation för att komma åt ditt konto och nyttja tjänsten. Du registrerar därefter dina kontaktuppgifter. Det behöver du bara göra första gången du loggar in i tjänsten.

Den som är vårdnadshavare för ett barn har rätt att nyttja Min vård Norrbotten för barnets räkning. I övrigt kan tjänsten inte användas för andra personer än dig själv.

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Har du synpunkter på din kontakt med oss i Min vård Norrbotten? Vi vill gärna att du kontaktar oss så att vi kan ha med det i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Till toppen av sidan