Om du inte är nöjd

Ny medicinsk bedömning

Du kan få en ny medicinsk bedömning om du har fått veta att du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada. Det innebär att du blir undersökt av en ny läkare. Syftet är att du ska känna dig trygg med att du får den vård och behandling som passar dig bäst.

Ny medicinsk bedömning kallades tidigare ibland för second opinion.

Vid livshotande eller särskilt allvarlig skada

Du som har en livshotande eller mycket allvarlig sjukdom eller skada ska få hjälp av vården med att få en ny medicinsk bedömning, om du vill ha det. Prata med din läkare eller någon annan som arbetar på den mottagning där du fick din första bedömning.

Vilka sjukdomar och skador som är livshotande eller särskilt allvarliga avgörs i den enskilda situationen. Cancer och sjukdomar i nervsystemet är några exempel på allvarliga sjukdomar som kan ge möjlighet till ny medicinsk bedömning. Det är din behandlande läkare som bestämmer om du ska få en ny medicinsk bedömning.

Läkaren skickar i så fall en remiss till en annan läkare. Läkaren kan finnas på en mottagning i din region eller i ett annat.

Vården ska hjälpa dig att hitta en passande ny mottagning. Du kan också själv ha förslag på en annan läkare eller mottagning där den nya bedömningen kan göras.

Din hemregion ska betala

Den region där du är folkbokförd ska bekosta en ny medicinsk bedömning, om du har fått ja till en sådan. Det gäller även om du måste resa till en annan region. Din hemregion ska också betala för resan.

Om den nya medicinska bedömningen resulterar i att du får ett nytt behandlingsförslag ska du också kunna få den behandlingen, om den stämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det måste också vara rimligt med hänsyn till din sjukdom eller skada och vad behandlingen kostar.

Regionen där du är folkbokförd ska i så fall stå för kostnaden för den nya behandlingen.

Bestämmelserna om ny medicinsk bedömning finns i patientlagen.

Vid sjukdom eller skada som inte är livshotande eller särskilt allvarlig

Oavsett vilken sjukdom eller skada du har kan du själv välja att kontakta en annan läkare för att få hens åsikt om din diagnos eller behandling. Du kan också byta mottagning inom öppenvården om du inte är nöjd.

Du som på eget initiativ kontaktar en ny mottagning för att få en ny medicinsk bedömning får betala resa och boende själv. Du får också själv hitta en passande mottagning. Mottagningen kan finnas i din egen region, eller i ett annat. Ibland behöver du en remiss för att kunna få en ny bedömning. Ta kontakt med den mottagning där du vill få bedömningen för att få veta mer.

Här kan du läsa mer om att välja vård.

Om du inte är nöjd eller vill veta mer

Du kan kontakta patientnämnden i din region för att få information om vad du kan göra om du vill ha en ny medicinsk bedömning. Du kan också kontakta dem om du är missnöjd med den vård som du har fått.

Läs mer: Om du inte är nöjd med vården

Mer på 1177.se

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan