Att välja vårdmottagning

Hälso- och vårdval i Norrbotten

Innehållet gäller Norrbotten

Alla som bor i Norrbotten kan fritt välja hälsocentral - alltså göra ett vårdval. Den hälsocentral du listar dig på är den som du i första hand ska besöka. Det är ingen förändring när du som patient besöker sjukhus, privata läkare eller privata fysioterapeuter.

Valfrihet

Alla som är över 18 år och folkbokförda i Norrbotten har möjlighet att göra ett vårdval. Oavsett var i länet du bor så kan du välja vilken hälsocentral du vill gå till.

Gör ett aktivt val

Vi rekommenderar att du gör ett aktivt vårdval, det vill säga att du väljer din hälsocentral. Om du inte gör ett aktivt val listas du automatiskt på en hälsocentral nära din folkbokföringsadress. Är du osäker på vilken hälsocentral du tillhör? Fråga personalen på en hälsocentral, de kan hjälpa dig.

Så här väljer du

Kontakta den hälsocentral där du vill lista dig. Glöm inte att uppge namn och personnummer när du gör ditt val. Du har flera alternativ:

  • 1177 Vårdguidens e-tjänster. Med denna e-tjänst kan du enkelt kommunicera med din hälsocentral. Alla hälsocentraler i Norrbotten erbjuder tjänsten. För att göra ett vårdval loggar du in på 1177.se och väljer Vårdval. Läs mer på: 1177.se/e-tjanster
  • Ring till hälsocentralen.
  • Personligt besök. Meddela personalen så hjälper de dig.

För nyinflyttade

Alla som flyttar till Norrbotten listas automatiskt på en hälsocentral nära folkbokföringsadressen. Samma regel gäller för dig som flyttar inom länet. Om du vill byta hälsocentral kan du göra ett vårdval. Kontakta den hälsocentral där du vill lista dig så får du hjälp.

Nyfödda, barn och ungdomar

För nyfödda barn gäller följande: Barnet listas automatiskt på samma hälsocentral som modern. Om du som förälder eller vårdnadshavare vill välja en annan hälsocentral till ditt barn kan du enkelt byta. Vi rekommenderar att du gör ett vårdval även för ditt barn.

Du behöver inte välja samma hälsocentral för barnet som för dig själv. Barn som inte listas aktivt skrivs på samma hälsocentral som modern.

Alla som fyllt 18 år får göra ett eget vårdval.

Kvalitet i vårdvalet

Vårdval Norrbotten logotyp
Alla hälsocentraler i Norrbotten måste uppfylla vissa krav för att få använda logotypen för Vårdval Norrbotten.

Vårdvalet är ett sätt att stärka din ställning som patient. Ditt val gör skillnad, eftersom din vårdpeng går till den hälsocentral där du är listad.

Region Norrbotten följer kontinuerligt upp hälsocentralernas kvalitet. Några av de områden som följs upp är:

  • Tillgänglighet
  • Kontinuitet gällande läkarbesök
  • Patientnöjdhet
  • Hälsocentralernas arbete med levnadsvanor
  • Följsamhet till basprogram inom mödra- och barnhälsovård
Till toppen av sidan