Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid klimakteriebesvär

I klimakteriet kan du få olika besvär som beror på minskad mängd av hormonet östrogen i kroppen. Besvären kan behandlas genom att ersätta det östrogen som kroppen inte längre tillverkar. Det finns läkemedel som verkar i hela kroppen och läkemedel som bara verkar i slidan.

Kroppens hormonbalans förändras i klimakteriet. Det gör att du kan få olika symtom som kan bli besvärliga och påverka din vardag. I texten om klimakteriebesvär kan du läsa om vad du själv kan göra för att lindra besvären.

Klimakteriebesvär behandlas med östrogen och gulkroppshormon

Klimakteriebesvär kan behandlas med läkemedel som innehåller östrogen. Östrogen används nästan alltid tillsammans med gulkroppshormon. Det gulkroppshormon som finns i läkemedel är antingen naturligt eller konstgjort.

Skillnaden mellan naturligt och konstgjort gulkroppshormon är hur molekylerna ser ut.

Naturligt gulkroppshormon ser likadant ut som det gulkroppshormon som tillverkas i kroppen. Det tillverkas på laboratorium i likhet med andra läkemedel, trots sitt namn. Naturligt gulkroppshormon kallas också för bioidentiskt gulkroppshormon eller progesteron.

Konstgjort gulkroppshormon ser lite annorlunda ut än kroppens gulkroppshormon. Konstgjort gulkroppshormon kallas för gestagener.

Östrogen och progesteron eller gestagen kan kombineras på olika sätt. Vilken kombination som du får beror på om du fortfarande har mens eller när den slutade, vilka besvär du har och om du har eller har haft andra sjukdomar.

Läs mer om hur östrogen och gestagen kombineras längre ner i texten.

Östrogen lindrar symtomen

Östrogen är ett samlingsnamn för en grupp hormoner. I gruppen ingår bland annat hormonerna östradiol och östriol. Båda tillverkas också i kroppen.

Det är vanligast att börja med läkemedel som innehåller östradiol. Läkemedlet verkar i hela kroppen och lindrar besvär som svettningar, värmevallningar och underlivsbesvär. Ofta förbättras också sömnen.

Läkemedel med östradiol kan även användas mot benskörhet om du inte kan använda de andra läkemedlen mot benskörhet.

Östriol ska bara användas i underlivet. Det lindrar besvär som att det svider, kliar och gör ont i underlivet. Östriol är ett svagare hormon än östradiol.

Gestagen och progesteron skyddar livmoderslemhinnan

Östrogen gör att slemhinnan i livmodern blir tjockare. Blir slemhinnan för tjock finns en ökad risk för cancer i livmoderslemhinnan. Du kan också få besvär med stora blödningar om slemhinnan blir för tjock.

Progesteron och gestagen hindrar slemhinnan från att växa och minskar därmed risken för cancer. Du får därför ta progesteron eller gestagen om du använder östradiol. Du behöver inte ta progesteron eller gestagen om du har opererat bort livmodern eller om du bara använder läkemedel i underlivet.

Progesteron och gestagen gör att du kan få en blödning. Beroende på hur din behandling blir kan du få en regelbunden blödning med hjälp av progesteron eller gestagen.

Det finns flera olika gestagener, till exempel noretisteron, medroxiprogesteron och levonorgestrel. Det finns också olika progesteroner. Du kan vara olika känslig för olika progesteroner och gestagener. Därför kan du få prova olika läkemedel med progesteron eller gestagen för att hitta den som passar dig bäst.

Vilka risker finns det med östrogenbehandling?

Många är tveksamma till att ta östrogen eftersom de har hört talas om att risken för bröstcancer ökar. Men risken ökar bara om du behandlas i mer än fem år.

Samtidigt minskar behandlingen flera andra risker. Diskutera med din läkare om du har behandlats i fem år och fortfarande har svåra klimakteriebesvär. Din läkare kan berätta om behandlingens fördelar och nackdelar och hjälpa dig i ditt beslut.

Det är viktigt att regelbundet få brösten undersökta med mammografi när du använder östrogen.

Östrogen ökar risken att få blodpropp. Du ska därför inte använda östrogen om du har haft en blodpropp tidigare. Risken att få en blodpropp av östrogen ökar ju äldre du blir. Risken ökar inte om du behandlas med östrogen som tillförs i plåster, sprej eller med gel.

Östrogen ökar troligen också risken något för att få stroke.

Östrogen och gestagen eller progesteron kombineras på olika sätt

Östrogen och progesteron eller gestagen används oftast tillsammans, men progesteron och gestagen kan doseras på olika sätt. Därför finns det olika läkemedel som är anpassade till hur du ska kombinera östrogen och progesteron eller gestagen:

 • Östrogen med tillägg av progesteron eller gestagen cirka två veckor varje månad.
 • Östrogen med glesare tillägg av progesteron eller gestagen.
 • Östrogen och progesteron eller gestagen varje dag.

I en del läkemedel innehåller varje tablett eller plåster både östrogen och progesteron eller gestagen. Ett annat alternativ är att ta östrogen och progesteron eller gestagen i form av två olika läkemedel.

Det finns så kallade sekvensläkemedel. Det innebär att varje förpackning innehåller ett antal tabletter eller plåster med enbart östrogen och ett antal med både östrogen och progesteron eller östrogen och gestagen. En sådan behandling gör att du får en mensliknande blödning efter den period då du har använt både östrogen och progesteron eller gestagen.

Det finns även läkemedel som innehåller det verksamma ämnet tibolon. Det har samma effekter som östrogen och progesteron eller östrogen och gestagen när de tas tillsammans varje dag.

Effekt efter två till tre veckor

Ofta brukar besvären minska inom två till tre veckor efter att behandlingen har börjat. Minskningen är tydligast de första månaderna.

Kontakta läkaren om du inte känner dig bättre efter tre månaders behandling. Då kan ni diskutera andra behandlingsalternativ.

Östrogen med tillägg av progesteron eller gestagen varje månad

Det vanligaste är att i början av klimakteriet ta östrogen alla dagar och lägga till progesteron eller gestagen under de sista 12–14 dagarna av varje behandlingsmånad. En behandlingsmånad brukar vara en period på 28 dagar. Du kan antingen använda ett sekvensläkemedel, eller ett läkemedel med östrogen och lägga till ett annat med progesteron eller gestagen.

Ofta får du en mindre blödning i slutet eller strax efter perioden när du har använt progesteron eller gestagen. Blödningen beror på att progesteron och gestagen liknar kroppens eget gulkroppshormon. Blödningen är oftast mindre och kortare än vad du hade i din menscykel.

Behandlingen som ger en blödning varje månad brukar fungera bäst om du är cirka 50 år och fortfarande har mens eller det första året efter att du har haft din sista mens.

Östrogen med glesare tillägg av progesteron eller gestagen

Antalet dagar som du bara använder östrogen kan ökas. Det kan vara bra om du vill ha blödningarna mer sällan eller om du får biverkningar av progesteronet eller gestagenet, till exempel att ditt humör ändras snabbt. Prata med din läkare om du vill använda progesteron eller gestagen mer sällan.

En behandlingsperiod är då ungefär tre månader. Du tar en tablett med östrogen i tio veckor, sedan en tablett med både östrogen och progesteron eller östrogen och gestagen i två veckor. Därefter tar du en tablett utan verksamt ämne i en vecka. Då får du en blödning var tredje månad, efter perioden när du har använt östrogen med progesteron eller med gestagen. Den blödningen brukar ofta vara riklig och pågå i upp till en vecka.

Du ska inte ta enbart östrogen under längre tid än tio veckor på grund av risken för cancer i livmoderslemhinnan.

Östrogen och progesteron eller gestagen varje dag

Ungefär ett år efter den sista mensen kan du börja använda tabletter med både östrogen och progesteron eller östrogen och gestagen. Du tar tabletterna alla dagar. Du kan pröva behandlingen ungefär ett år efter den sista mensen, men den brukar fungera bäst när det har gått två år.

Livmoderslemhinnan får ett bra skydd mot cancer när du tar östrogen och progesteron eller gestagen varje dag. Det beror på att livmoderslemhinnan inte växer till utan förblir tunn. Du kan få någon enstaka blodblandad flytning med den här behandlingen, men det är vanligast att inte ha några blödningar alls.

Du kan också tillföra gestagen till livmodern i form av en hormonspiral som sätts in i livmodern. Då tar du endast östrogen i form av tabletter, plåster eller gel.

Ett annat alternativ är läkemedel som innehåller tibolon. Det tas varje dag och fungerar på samma sätt som östrogen och progesteron eller östrogen och gestagen.

Läkemedel mot besvär i hela kroppen

Du får läkemedel som verkar i hela kroppen om du har besvär som exempelvis värmevallningar, svettningar och att humöret varierar snabbt.

Östrogen

Det är vanligt att använda östrogen mot klimakteriebesvär. Oftast får du börja med en låg dos. Dosen kan sedan ökas om det behövs.

Även om du inte blir helt bra av behandlingen brukar besvären ändå minska mycket. Värmevallningar och svettningar försvinner oftast helt. Slemhinnorna i slidan och urinvägarna blir fuktigare och tjockare, så att eventuella besvär i underlivet minskar.

Östrogen som verkar i hela kroppen används tillsammans med gestagen.

Tibolon

Du kan också behandlas med läkemedel som innehåller det verksamma ämnet tibolon.

Växtbaserade läkemedel – fytoöstrogener

Det finns växtbaserade ämnen med östrogenliknande effekt, så kallade fytoöstrogener. De är inte lika effektiva som östrogen för behandling av svettningar och värmevallningar, men de ger troligen inte någon ökad risk för bröstcancer.

Du bör inte använda läkemedel med fytoöstrogener mer än några månader utan att diskutera det med din läkare. Fytoöstrogener kan göra att livmoderslemhinnan växer till för mycket.

Du kan köpa läkemedel med fytoöstrogener receptfritt på apotek och i hälsokostaffärer.

Läkemedlen finns i olika former

Läkemedel som verkar i hela kroppen finns i olika former:

 • tabletter
 • plåster
 • gel
 • sprej som sprejas på huden.

Läs mer i texterna Läkemedel som du tar genom munnen och Läkemedel som tas upp genom huden.

Berätta om andra sjukdomar innan du börjar behandlingen

Läkaren behöver veta om du har eller har haft några andra symtom eller sjukdomar innan du börjar behandlingen. Du behöver till exempel tala om för läkaren om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har haft blodpropp eller vet att du har en ökad risk för att få blodpropp.
 • Du har eller har haft bröstcancer eller cancer i livmoderslemhinnan.
 • Du har eller har haft kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke.
 • Du har eller har haft blödningar från underlivet efter sista mensen.
 • Du har typ 2-diabetes.
 • Du har eller har haft en sjukdom i gallan eller i levern.

Vissa symtom och sjukdomar måste utredas och kanske behandlas först. Läkaren kan också behöva ändra dosen om du använder vissa läkemedel eller naturläkemedel eftersom de kan påverka behandlingen.

Du som har haft eller har ökad risk för blodpropp bör inte använda hormonbehandling i tablettform. Då går det ibland bra att få hormonbehandling med plåster, spray eller gel. Hormonerna tas då upp genom huden och påverkar inte blodproppsrisken.

Berätta att du använder östrogen om du ska opereras

Tala om för läkaren som har bestämt att du ska opereras att du använder östrogen. Du kan behöva göra en paus i behandlingen. Det är för att minska risken för att få blodpropp.

Biverkningar

En del får biverkningar av hormonbehandlingen. Biverkningarna brukar ofta minska när behandlingen har pågått en tid.

Biverkningar av östrogen

Den vanligaste biverkningen är oregelbundna blödningar. Du kan också få ömma bröst och huvudvärk. En del kan få svullna händer och fötter.

Biverkningar av progesteron och gestagen

Biverkningarna kan skilja sig något mellan progesteron och gestagen, men även mellan de olika typerna av gestagener.

Både progesteron och gestagen kan ge biverkningar som liknar de symtom en del har innan mens, till exempel svullna bröst, svullnad i kroppen och huvudvärk. Det är också vanligt med snabba ändringar i humöret, irritation och nedstämdhet. Några gestagener kan även orsaka akne och ökad hårväxt.

Prata med din läkare om du besväras av biverkningar. Då kan du få prova ett annat läkemedel med progesteron eller gestagen som kanske passar bättre.

Avbryt behandlingen om du får vissa biverkningar

Sluta genast med behandlingen och kontakta läkare om du får något av följande:

 • kraftig huvudvärk
 • mycket förhöjt blodtryck
 • svullnad och smärta i vaden, den kan även bli varm och röd
 • gula ögonvitor.

Exempel på läkemedel med hormoner som används vid klimakteriebesvär

Läkemedel som innehåller enbart östradiol:

 • Divigel, gel
 • Estradot, plåster
 • Femanest, tabletter
 • Lenzetto, sprej
 • Progynon, tabletter.

Läkemedel som innehåller enbart gestagen:

 • Provera, tabletter
 • Mirena, hormonspiral.

Läkemedel som innehåller både östradiol och gestagen:

 • Activelle, tabletter
 • Angemin, tabletter
 • Cliovelle, tabletter
 • Divina Plus, tabletter
 • Estalis, plåster
 • Eviana, tabletter
 • Femanor, tabletter
 • Femasekvens, tabletter
 • Indivina, tabletter
 • Noresmea, tabletter
 • Novofem, tabletter
 • Sequidot, plåster
 • Trivina, tabletter.

Läkemedel som innehåller både östradiol och progesteron:

 • Femoston, tabletter
 • FemostonConti, tabletter.

Läkemedel som innehåller tibolon:

 • Livial, tabletter
 • Tibocina, tabletter
 • Tibolon, tabletter.

Progesteron finns även i vissa läkemedel som inte är godkända i Sverige men kan skrivas ut på licens.

Läkemedel mot besvär i underlivet

De läkemedel som används mot underlivsbesvär innehåller främst östradiol eller östriol. Båda hormonerna stärker slemhinnan i slidan. De kan även stärka slemhinnan i urinröret och minska risken för urinvägsinfektioner.

Det finns också läkemedel som innehåller ämnet prasteron. Det omvandlas till östradiol och testosteron i slidväggen. Testosteron stärker musklerna och nerverna i slidväggen.

Behandling i slidan kallas för vaginal behandling.

Färre biverkningar

Läkemedel som du använder i slidan har bara effekt i underlivet. Hormonerna tas inte upp och sprids i kroppen, och du behöver därför inte samtidigt använda progesteron eller gestagen. Att hormonerna inte sprids i kroppen gör att det inte finns någon ökad risk för bröstcancer, cancer i livmodern eller blodpropp.

Prata med din läkare eller med personalen på ett apotek om du är orolig för att använda dessa läkemedel.

Läkemedlen används i slidan

Läkemedel som du kan använda i slidan finns i olika former:

 • vaginalkräm
 • vaginalgel
 • vaginaltabletter
 • vagitorier.

Läs mer om läkemedel som du för in i slidan.

Du kan köpa en del av dessa receptfritt på apotek.

Läkemedel utan hormoner som du använder i slidan

Det finns fuktgivande krämer och geler utan hormoner som du kan använda mot torrhet i slidan. Du kan köpa dem utan recept på apotek.

Exempel på östrogener för underlivsbesvär

Läkemedel som innehåller östriol:

 • Blissel, vaginalgel
 • Estrokad, vagitorier
 • Ovesterin, vagitorier och vaginalkräm, kan köpas receptfritt
 • Oestriol, tabletter.

Läkemedel som innehåller östradiol:

 • Oestring, vaginalinlägg
 • Vagidonna, vaginaltabletter
 • Vagifem, vaginaltabletter.

Läkemedel som innehåller prasteron:

 • Intrarosa, vaginaltabletter.

Lämna in gamla läkemedel till ett apotek

Lämna läkemedel som du inte kommer att använda till ett apotek. Lämna också in använda plåster och vaginalring med hormon. Då minskar du risken för att hormoner sprids i naturen. Läs mer i texten Läkemedel och miljö.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan