Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Att få hjälpmedel

Frågor och svar om hjälpmedel i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om hjälpmedel. Tänk på att många hjälpmedel får du som är över 18 år låna av din kommun. Men några hjälpmedel får du via hjälpmedelscentralen i Region Kronoberg.

Vad ska jag tänka på när jag använder hjälpmedlet?

Du får information från din förskrivare om hur du använder hjälpmedlet på rätt sätt. Det är viktigt att du sedan använder hjälpmedlet enligt den information du fått.

Jag behöver låna hjälpmedel, var ska jag vända mig?

Är du över 18 år ska du kontakta din kommun eller din vårdcentral för mer information.

Har ditt barn redan kontakt med barnkliniken eller barn- och ungdomshabiliteringen kontakta respektive mottagning. Om ditt barn inte har en pågående kontakt och behöver låna hjälpmedel på grund av en skada eller operation kontakta hjälpmedelscentralen

Kan jag köpa hjälpmedel från hjälpmedelscentralen?

Nej, hjälpmedelscentralen säljer inga hjälpmedel.

Hur gör jag om mitt hjälpmedel behöver repareras?

I den bruksanvisning som medföljer hjälpmedlet hittar du anvisningar om hur du sköter hjälpmedlet på bästa sätt. Behöver du hjälp med reparationer eller har frågor om hjälpmedlet kontaktar du hjälpmedelscentralens kundtjänst. Hjälpmedelscentralen står för underhålls- och reparationskostnader för de flesta hjälpmedlen.

Får jag ersättning för skada?

Du är ansvarig för hjälpmedlet och för hur det används. Hjälpmedelscentralen ersätter inte personskada eller skada på djur eller annan egendom. För vissa hjälpmedel rekommenderar Region Kronoberg att du har en giltig ansvarsförsäkring.

Jag ska flytta, vad ska jag göra med mina hjälpmedel?

Ta kontakt med din förskrivare så fort du vet att du ska flytta. När du flyttar ska du oftast lämna tillbaka dina hjälpmedel. Tänk på att förbereda din flytt i god tid så att din nya kommun och region kan hjälpa dig.

Frågor och svar om elrullstol

Hur ansöker jag om elrullstol/scooter?

Hjälpmedelscentralen tar inte emot ansökningar direkt från patient. En läkare på vårdcentralen eller lasarettet måste först göra en bedömning om du har behov av elrullstol/scooter. Om läkare anser att det finns ett behov skickas en remiss till hjälpmedelscentralen.

En remiss är ingen garanti för att elrullstol/scooter skrivs ut. En hjälpmedelskonsulent gör en bedömning utifrån behov, förutsättningar och miljö. Om hjälpmedelskonsulenten bedömer att rätt förutsättningar finns kan du få en elrullstol.

OBS. En förutsättning för att få elrullstol/scooter är att den kan förvaras i ett utrymme som är låsbart, fukt-och frostfritt och att det finns möjlighet till laddning via eluttag.

Hur lång är väntetiden?

Väntetiden för en första bedömning av hjälpmedelskonsulent är cirka sju månader.

När får jag min elrullstol?

När både läkare och hjälpmedelskonsulent bedömt att du har rätt till elrullstol/scooter beställs den från en leverantör. Alla leverantörer har olika leveranstider och hjälpmedelscentralen kan därmed inte svara på hur långt tid det tar att tillverka just din elrullstol/scooter.

Din elrullstol kan även behöva anpassas för just dig på både fabrik och på hjälpmedelscentralen. Därför är det svårt att säga när din elrullstol kan lämnas ut. Hjälpmedelskonsulenten kommer att boka ett hembesök hos dig när det är dags för leverans.

Hur pumpar jag däcken på elrullstolen/scootern?

Du som lånar elrullstolen är skyldig att själv kontrollera och sköta lufttryck i däcken regelbundet. För att pumpa däcken behöver du en pump avsedd för bildäck. Dessa finns till exempel på bensinmackar, däckverkstäder och i cykelaffärer. I däcken finns det punkteringsvätska som kan förhindra punktering. Tänk därför på att ventilen ska vara vänd uppåt vid pumpning.

Du hittar information om rekommenderat lufttryck i tillverkarens bruksanvisning som lämnats ut vid leverans av din elrullstol. Ett riktvärde är cirka 2kg/cm2 (bar). Lufttrycket bör kontrolleras en gång i kvartalet då ett felaktigt tryck ger ökat slitage och sämre köregenskaper.

Hur ofta ska jag ladda elrullstolen?

För att elrullstolen alltid ska vara redo att användas bör du hålla batterierna ordentligt laddade. När elrullstolen inte används ska laddaren alltid vara ansluten. Regelbunden laddning förlänger batteriernas livslängd. Om du inte har kört så mycket med din elrullstol på vintern kan batterierna vara lite ”trötta” när våren kommer. Det bästa sättet att väcka batterierna på är att köra tills laddningen tar slut och sedan ladda fullt. Detta kan behöva upprepas. Om batteriet trots detta inte håller laddning så kontaktar du hjälpmedelscentralen.

Endast behörig personal på hjälpmedelscentralen får utföra service på batteriet och laddare.

Kan jag ta med mig elrullstolen i bilen?

Vill du ansöka om bilanpassning kontaktar du Försäkringskassan. Inför val av bilmodell och anpassningar kontakta gärna hjälpmedelscentralen för rådgivning.

Till toppen av sidan