Fler behandlingar

Rökning och strålbehandling

Innehållet gäller Kronoberg

De allra flesta vet att rökning innebär stora risker för hälsan. När det gäller rökning i samband med cancer och cancerbehandling finns det ytterligare risker som vi gärna vill informera dig om.

Rökning är starkt relaterat till vissa cancerformer, som till exempel lungcancer och urinblåsecancer samt cancer inom huvud-och halsområdet. Under strålbehandling är rökning negativt för alla patienter. Forskning har visat att patienter som röker under strålbehandling löper ökad risk att drabbas av kraftigare biverkningar från hud och slemhinnor än icke rökare. Rökare har generellt sämre syresättning i kroppen vilket kan påverka behandlingsresultatet negativt. När det gäller kirurgisk behandling drabbas rökare generellt oftare av komplikationer som till exempel försämrad sårläkning.

För personer som drabbas av cancersjukdom finns oerhört stora hälsovinster om man slutar röka. Ett rökstopp kan i många fall minska risken för återfall, öka förutsättningen för en effektiv cancerbehandling, minska risken för biverkningar och komplikationer av cancerbehandlingen samt öka välbefinnande och livskvalitet.

När man drabbas av en allvarlig sjukdom, som exempelvis cancer, kan det vara extra svårt att sluta röka. Å andra sidan kan det vara ett speciellt bra tillfälle. Motivationen kanske är högre än vanligt, vilket kan göra det lättare att fatta ett beslut om att sluta röka.

Det är dock sällan lätt att sluta. Ofta behövs stöd från omgivningen och god planering för att lyckas. Om du bestämmer dig för att göra ett försök så vill vi gärna hjälpa dig.

Vi kommer att fråga dig om dina rökvanor och råda dig till ett rökstopp under strålbehandlingen. Du har oftast kort tid (1-2 veckor) på dig från det att du är på första läkarbesöket och till start av strålbehandlingen.

Vissa patienter klarar ett rökstopp utan nikotinersättningsmedel. Andra kan behöva ta nikotinersättningsmedel. Det finns i olika former som exempelvis plåster och tuggummi. Apoteket ger råd om vilken dos du bör ta och vilken form som kanske passar bäst för dig. Det finns även läkemedel som används vid rökavvänjning. Läkaren skriver då recept.

Kontaktinformation
Onkolomottagningen Växjö 

Strålbehandlingsenheten Växjö

Till toppen av sidan