Olika sätt att ta läkemedel

Läkemedel som tas upp genom huden

En del läkemedel använder du på huden, men inte för att behandla hudbesvär. Dessa läkemedel tas upp genom huden och förs sedan vidare till stället det ska verka.

Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i bipacksedeln. Det är ett informationsblad som följer med förpackningen. Det kan också finnas viss information på läkemedelsförpackningen.

Om läkemedel som tas upp genom huden

Gel på armen. Fotografi.
Läkemedel som tas upp genom huden finns till exempel som gel.

Läkemedlen finns i olika former. Här är några exempel:

  • plåster
  • salva
  • kräm
  • gel.

Läkemedel som tas upp genom huden kan verka ytligt men också lite mer på djupet på det område som behandlas. Men de kan också verka i andra delar av kroppen. Det verksamma ämnet tas då upp genom huden till blodet. Det sprids sedan i kroppen till det ställe där det ska verka.

Plåster

Plåster används bland annat mot smärta, kärlkramp och åksjuka. Plåster kan även användas vid rökavvänjning eller som hormontillskott. Det finns också plåster som bedövar inför ett blodprov.

Många plåster är så kallade depåplåster, som avger det verksamma ämnet i jämn takt under en viss tid.

Plåster är självhäftande på ena sidan så att de fäster på huden. Du ska inte använda plåster på hudområden som är röda, såriga eller på annat sätt irriterade. Du bör undvika att fästa plåstret på ställen där kläder kan skava, i knävecken och armvecken. Hormonplåster ska inte fästas på brösten.

Gör så här

  • Ta av skyddsplasten från den självhäftande sidan av plåstret. Undvik att röra häftmassan.
  • Fäst plåstret enligt bruksanvisningen på ett torrt och rent hudområde utan hår, till exempel på magen eller överarmen.
  • Om du använder plåster hela tiden kan det vara bra att sätta plåstren på olika ställen när du byter. Då minskar risken för att huden ska bli irriterad.

Vissa plåster ska du inte bada med, men det går bra att duscha.

Lämna använda plåster på ett apotek

Plåster innehåller verksamt läkemedel även efter att du har använt dem. Du ska därför oftast inte kasta dem i soporna, utan lämna in dem på ett apotek så att de tas om hand på rätt sätt. Det är speciellt viktigt för plåster som innehåller hormoner.

Salva, kräm och gel

Salva, kräm och gel smörjs in i huden och används till exempel som hormontillskott eller mot muskelsmärta.

Läkemedlen finns på tub, flaska eller i dosförpackningar. Vanligtvis stryker du ut salvan, krämen eller gelen med händerna och masserar sedan försiktigt in den. Efteråt ska du tvätta händerna, om det inte är händerna som ska behandlas.

Viktigt när du använder läkemedel

Det finns en del saker du bör veta när du tar läkemedel.

Följ anvisningarna

För att ett läkemedel ska fungera är det viktigt att du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Du kan fråga på apoteket om du vill veta mer. Läs också i bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Förvaring av läkemedel

Det är viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns risk för att det inte fungerar som det ska. Tänk också på att förvara läkemedel oåtkomliga för barn.

Viktigt att ta rätt dos

Följ doseringsanvisningarna för att läkemedlet ska ge så bra effekt och så lite biverkningar som möjligt. Läkemedlet kanske inte hjälper om du tar för låg dos. Effekten kan bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar om du tar för hög dos. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. För receptbelagda läkemedel står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Koppla till regelbundna vanor

En del läkemedel ska du ta vid ett visst tillfälle, exempelvis i samband med en måltid. Ibland kan du välja själv. Tänk då på att det är lättare att komma ihåg att ta dina läkemedel om du gör det i samband med någon regelbunden vana. Det kan till exempel vara när du stiger upp på morgonen, borstar tänderna eller vid en måltid.

Alkohol och läkemedel

Alkohol och läkemedel kan vara en dålig eller till och med skadlig kombination. Du bör fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller för ditt eller dina läkemedel. Det är bäst att avstå från alkohol helt och hållet om du är osäker. Läs mer om läkemedel och alkohol.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Vilket läkemedel som du får av läkaren beror på vilken sjukdom du har, din ålder och om du har andra sjukdomar eller tar andra läkemedel. Om någon annan än du tar ditt läkemedel kan hen få oväntade biverkningar eller dålig effekt. Ge därför aldrig ditt receptbelagda läkemedel till någon annan. Du ska heller inte använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

Med tiden kan läkemedel brytas ner så att mängden av det verksamma ämnet minskar. Det kan också bildas olika nedbrytningsämnen. Det kan börja växa bakterier i flytande läkemedel. Gamla läkemedel kan därför ge sämre effekt och mer biverkningar och ibland till och med vara skadliga. Detsamma gäller läkemedel som du har förvarat felaktigt. Använd inte läkemedel som har passerat utgångsdatum eller som har ändrat smak, lukt, konsistens eller utseende.

Du som är gravid eller ammar

Ibland kan du behöva läkemedel när du är gravid eller ammar. En del läkemedel kan påverka fostret eller barnet som ammas. Vissa läkemedel kan påverka möjligheten att bli gravid. Ta därför reda på vad som gäller innan du använder läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du kan fråga din läkare eller på ett apotek. Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att du tar läkemedel på rätt sätt om du är äldre. Det är också viktigt att en längre tids medicinering regelbundet kontrolleras av vården. Läs mer om att ta läkemedel när du är äldre.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Vad är en bipacksedel?

Bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen är ett informationsblad som riktar sig till dig som användare av läkemedlet. Där hittar du viktig information om vad du ska tänka på när du använder ditt läkemedel. Här kan du läsa om bipacksedlar.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Till toppen av sidan