Olika sätt att ta läkemedel

Läkemedel som du för in i ändtarmen

Att ta läkemedel i ändtarmen kan vara ett alternativ till läkemedel som du sväljer. Läkemedlen kan också användas för att behandla sjukdomar eller besvär i tarmen.

Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i bipacksedeln. Det är ett informationsblad som följer med förpackningen. Det kan också finnas viss information på läkemedelsförpackningen.

Att föra in läkemedel i ändtarmen

Läkemedlen finns i olika former och här är några exempel:

 • stolpiller, som också kallas suppositorier
 • salva
 • vätska
 • skum.

När du ska föra in läkemedel i ändtarmen

Det är bra att gå på toaletten och försöka tömma tarmen innan du för in läkemedel i ändtarmen. Tvätta händerna både innan du för in läkemedlet och efteråt.

När du ger barn läkemedel i ändtarmen kan barnet ligga på mage eller på sidan med lätt böjda knän. Det är bra att försöka få barnet att slappna av och inte spänna stjärten.

Stolpiller

Det verksamma ämnet i stolpiller är uppblandat med fett eller vax som smälter inne i ändtarmen. Ämnet kan tas upp i blodet via ändtarmens slemhinna. Det sprids sedan i kroppen till det ställe där det ska verka. Stolpiller kan även vara avsedda att verka på plats i ändtarmen.

Stolpiller finns bland annat mot smärta, ångest och hemorrojder. Du kan få stolpiller om du har svårt att ta läkemedel genom munnen, till exempel om du mår illa eller kräks. Små barn som har svårt att svälja läkemedel kan ibland få stolpiller.

Gör så här

 • Ta av skyddshöljet runt stolpillret. Doppa stolpillret hastigt i ljummet vatten så går det lättare att föra in.
 • Sitt på toaletten eller på huk, eller stå med ena foten på en stol. Du kan också ligga på sidan med lätt böjda knän.
 • Ett vanligt råd är att föra in stolpillret med den platta änden först. Den spetsiga änden kommer då längst ut och retar mindre på ändtarmsöppningen. Det går också bra att föra in den spetsiga änden först om du tycker att det är lättare. 

Salva

Salva som du för in i ändtarmen kallas för rektalsalva och kan till exempel användas mot hemorrojder. Rektalsalva kan ibland också smörjas utanför ändtarmsöppningen. Läkemedlet verkar på plats genom att till exempel dämpa klåda och minska svullnad i ändtarmens slemhinna.

Till rektalsalva finns det ibland en pip som gör det lättare att föra in salvan i ändtarmen.

Gör så här

 • Skruva på pipen på salvtuben.
 • Smörj in pipen och analöppningen med lite av den salva som ska föras in. Då går det lättare att föra in pipen.
 • Sitt på toaletten eller på huk, eller stå med ena foten på en stol. Du kan också ligga på sidan med lätt böjda knän.
 • För in pipen i ändtarmsöppningen och tryck ut en dos.

Om det inte finns någon pip sätter du salva på ett finger och för in salvan i ändtarmen.

Vätska

Ett exempel på flytande läkemedel som du för in i ändtarmen är lavemang mot förstoppning. Lavemanget verkar laxerande, det vill säga att den mjukar upp avföringen och gör så att du får behov av att tömma tarmen.

Andra exempel är läkemedel mot feberkramper och andningsbesvär. Det verksamma ämnet tas då upp i blodet via slemhinnan i ändtarmen. Det sprids sedan i kroppen till det ställe där det ska verka.

Vätskan är förpackad i en behållare med en pip som du för in i ändtarmen.

Gör så här

 • Smörj eventuellt lite salva eller vaselin på behållarens pip. Då går det lättare att föra in den.
 • Ligg ner på sidan med lätt böjda knän.
 • För in hela pipen i ändtarmen och tryck ihop behållaren så att den töms helt.
 • Dra ut pipen, men släpp inte greppet om behållaren. Om du släpper sugs vätskan tillbaka in i behållaren.
 • Ligg kvar i några minuter så att vätskan inte rinner ut.

För bara in halva pipen i ändtarmen när du ger rektalvätska till barn under tre år.

Skum

Skum som verkar i ändtarmen kallas för rektalskum. Det kan till exempel användas för att dämpa inflammationer. Läkemedlet verkar på plats i ändtarmen.

Skummet är förpackat i en behållare. Till behållaren finns en sprutspets som du för in i ändtarmen.

Gör så här

 • Skaka behållaren.
 • Förbered behållaren och sprutspetsen enligt bruksanvisningen.
 • Smörj eventuellt lite salva eller vaselin på sprutspetsen. Då går det lättare att föra in den.
 • Stå med ena foten på en stol och för in sprutspetsen i ändtarmen. Spruta in skummet enligt bruksanvisningen.

Viktigt när du använder läkemedel

Det finns en del saker du bör veta när du tar läkemedel.

Följ anvisningarna

För att ett läkemedel ska fungera är det viktigt att du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Du kan fråga på apoteket om du vill veta mer. Läs också i bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Förvaring av läkemedel

Det är viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns risk för att det inte fungerar som det ska. Tänk också på att förvara läkemedel oåtkomliga för barn.

Viktigt att ta rätt dos

Följ doseringsanvisningarna för att läkemedlet ska ge så bra effekt och så lite biverkningar som möjligt. Läkemedlet kanske inte hjälper om du tar för låg dos. Effekten kan bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar om du tar för hög dos. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. För receptbelagda läkemedel står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Ta dina läkemedel med jämna mellanrum

För att få bra effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Tre gånger dagligen betyder tre gånger per dygn, det vill säga var åttonde timme. Läkemedel som du ska ta en gång om dagen bör du ta vid ungefär samma tid varje dag. Det gäller om inte läkaren har sagt något annat.

Koppla till regelbundna vanor

En del läkemedel ska du ta vid ett visst tillfälle, exempelvis i samband med en måltid. Ibland kan du välja själv. Tänk då på att det är lättare att komma ihåg att ta dina läkemedel om du gör det i samband med någon regelbunden vana. Det kan till exempel vara när du stiger upp på morgonen, borstar tänderna eller vid en måltid.

Alkohol och läkemedel

Alkohol och läkemedel kan vara en dålig eller till och med skadlig kombination. Du bör fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller för ditt eller dina läkemedel. Det är bäst att avstå från alkohol helt och hållet om du är osäker. Läs mer om läkemedel och alkohol.

Läkemedel och trafik

Din förmåga att köra bil kan påverkas av vissa läkemedel. Du kan till exempel bli dåsig, yr eller se suddigt. Olika personer reagerar olika. Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk ska du aldrig avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga din läkare. Ibland kan dina besvär snabbt komma tillbaka om du slutar för tidigt. Vissa läkemedel ska du inte sluta ta tvärt utan dosen måste minskas gradvis enligt ett särskilt schema.

Ibland kan vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Vilket läkemedel som du får av läkaren beror på vilken sjukdom du har, din ålder och om du har andra sjukdomar eller tar andra läkemedel. Om någon annan än du tar ditt läkemedel kan hen få oväntade biverkningar eller dålig effekt. Ge därför aldrig ditt receptbelagda läkemedel till någon annan. Du ska heller inte använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

Med tiden kan läkemedel brytas ner så att mängden av det verksamma ämnet minskar. Det kan också bildas olika nedbrytningsämnen. Det kan börja växa bakterier i flytande läkemedel. Gamla läkemedel kan därför ge sämre effekt och mer biverkningar och ibland till och med vara skadliga. Detsamma gäller läkemedel som du har förvarat felaktigt. Använd inte läkemedel som har passerat utgångsdatum eller som har ändrat smak, lukt, konsistens eller utseende.

Du som är gravid eller ammar

Ibland kan du behöva läkemedel när du är gravid eller ammar. En del läkemedel kan påverka fostret eller barnet som ammas. Vissa läkemedel kan påverka möjligheten att bli gravid. Ta därför reda på vad som gäller innan du använder läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du kan fråga din läkare eller på ett apotek. Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.

Läkemedel till barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel. Det finns därför en del läkemedel som barn inte ska ta. Du kan fråga på barnavårdscentralen, BVC eller på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra om du vill ge ditt barn receptfria läkemedel. Rådgör med BVC eller en vårdcentral innan du ger receptfria läkemedel till barn yngre än sex månader. Läs mer om att ge läkemedel till barn.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att du tar läkemedel på rätt sätt om du är äldre. Det är också viktigt att en längre tids medicinering regelbundet kontrolleras av vården. Läs mer om att ta läkemedel när du är äldre.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Vad är en bipacksedel?

Bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen är ett informationsblad som riktar sig till dig som användare av läkemedlet. Där hittar du viktig information om vad du ska tänka på när du använder ditt läkemedel. Här kan du läsa om bipacksedlar.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Till toppen av sidan