Hörsel

Hörselnedsättning hos barn och unga

Innehållet gäller Kronoberg

Till dig som har barn och ungdomar upp till 18 år med hörselnedsättning och dövhet, eller både och eller hörselnedsättning och dövhet i kombination med annat funktionshinder.

Vi vill ge dig råd, stöd och kunskap för att på bästa sätt kunna ge barnet och dig som förälder en trygg grund för att kunna hantera hörselnedsättningen eller dövheten.

Vilka insatser kan vi erbjuda?

Vi ger stöd enskilt och i grupp. Vi vill ge dig kunskap om funktionsnedsättningen och vilka konsekvenser den kan få. Vi vill också informera dig om samhällets resurser och ge dig en introduktion i teckenspråk (TS) och tecken som stöd (TSS). 

Tillsammans med dig som förälder informerar vi skola eller förskola och förmedlar kunskap om funktionsnedsättningen. På ditt uppdrag informerar vi vid byte av grupp eller klass och hjälper till med samordning av individuell plan med förskolans eller skolans åtgärdsprogram. På ditt uppdrag medverkar vi även vid nätverksmöte i förskola och skola. Vi ordinerar hörseltekniska hjälpmedel, informerar och följer upp användningen av dem. Vi ger individuella insatser för att stimulera barnets språkutveckling.

Föräldrautbildning

Föräldrautbildningen är två heldagars utbildning för dig som är förälder till barn med hörselnedsättning/dövhet.

Utbildningen ger dig kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Vi informerar om olika kommunikationssätt och hörseltekniska hjälpmedel. Vi pratar också om att vara förälder till barn med hörselnedsättning eller dövhet och visar olika skolformer. Vi anordnar träffar för barn och ungdomar. Grupperna är åldersanpassade och målet med träffarna är att stärka självkänslan och identiteten.

Teckenspråksgrupp
Vi ordnar träffar för ungdomar som har kunskaper i teckenspråk. Syftet är att vidareutveckla förmågan att kommunicera på teckenspråk och målet är att kunna använda teckenspråk som andra språk.

Teckenspråkskurs

Efter individuell bedömning ger vi dig som förälder kurs i teckenspråk för den vardagliga kommunikationen.

Vi ordnar också träffar för ungdomar som har kunskaper i teckenspråk. Syftet är att vidareutveckla förmågan att kommunicera på teckenspråk och målet är att kunna använda teckenspråk som andra språk. 

Hörselträffar

Vi anordnar träffar för barn och ungdomar. Grupperna är åldersanpassade och målet med träffarna är att stärka självkänslan och identiteten. 

Till toppen av sidan