Hals

Ät- och sväljsvårigheter

Innehållet gäller Kronoberg

Dysfagi är ett annat ord för ät- och sväljsvårigheter. Vid dysfagi kan man ha svårt att tugga eller att ha kontroll över mat och dryck i munnen. Både barn och vuxna kan drabbas av dysfagi. Orsakerna kan vara en skada i hjärnan eller nervsystemet, tumörer eller olika missbildningar i munnen, svalget eller matstrupen.

Med ökande ålder försämras ofta sväljningen och dysfagi är vanligt i den åldrande delen av befolkningen.

Logopeden gör bedömning själv eller tillsammans med öron-näshalsläkare, foniater (läkare som specialiserat sig på röst-, tal- och självstörningar) och röntgenläkare. Logopeden hjälper till att underlätta ätandet och måltidssituationen genom att lära ut olika sväljningstekniker, ge råd kring matning och föreslå anpassningar av matens och dryckens konsistens.

Logopeden samarbetar ofta med arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast för att göra måltidssituationen så optimal som möjligt för personen med dysfagi.

Vanliga symtom

Dysfagi kan yttra sig på flera sätt som exempelvis:

  • Svårigheter att hantera och bearbeta mat och dryck i munnen.
  • Svårigheter att svälja.
  • Hosta i samband med eller efter måltid.
  • Svårigheter att svälja mat och dryck, känslan av att maten fastnar.
  • Viktförändring och nedsatt allmäntillstånd.

Man räknar med att cirka 6 procent av den vuxna befolkningen har sväljningssvårighet

När ska jag söka hjälp?

Om du har ett eller flera av de symtom som nämns ovan bör du söka läkare. Sväljningsproblem ska tas på allvar och utredas av en specialist.

Du kommer i kontakt med logoped via remiss från läkare, eller direkt inom vissa slutenvårdsteam.

Till toppen av sidan