LAGAR I VÅRDEN

Vill du bli stödperson?

Innehållet gäller Kronoberg

Patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår.

Vad gör en stödperson?

  • Stödpersonen ska vara en medmänsklig kontakt som står utanför patientens vård
  • Vara en ”länk” mellan patienten och samhället
  • Hålla regelbunden kontakt och vara någon som lyssnar, pratar och umgås.
  • Stödpersonen har rätt att besöka patienten vid vårdinrättningen.
  • Har rätt att närvara vid förvaltningsrättens förhandlingar.

Alla stödpersoner har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om patienten eller andra patienter de träffar i sitt uppdrag. Stödpersoner får ett arvode, men till övervägande del utförs uppdragen ideellt.

Patientnämnden förmedlar uppdragen

Om en patient vill få stödperson ska överläkaren skriva ett intyg till regionens patientnämnd. Det är patientnämnden som rekryterar, tillsätter och ansvarar för att utbilda stödpersoner.

Du som känner att du kan och vill göra en insats för någon patient, anmäl ditt intresse till patientnämndens handläggare 0470-588542 eller skicka e-post till: patientnamnden@kronoberg.se.

Till toppen av sidan