Lagar i vården

Vill du ha en stödperson?

Innehållet gäller Kronoberg

Du som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om du och stödpersonen så önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor. Det är läkaren som är skyldig att informera dig om rätten till stödperson.

Vad gör en stödperson?

  • Stödpersonen ska vara en medmänsklig kontakt som står utanför patientens vård
  • Vara en ”länk” mellan patienten och samhället
  • Hålla regelbunden kontakt och vara någon som lyssnar, pratar och umgås.
  • Stödpersonen har rätt att besöka patienten vid vårdinrättningen.
  • Har rätt att närvara vid förvaltningsrättens förhandlingar.

Alla stödpersoner har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om dig eller andra patienter de träffar i sitt uppdrag. Stödpersoner får ett arvode, men till övervägande del utförs uppdragen ideellt.

Patientnämnden förmedlar uppdragen

Om du vill få stödperson ska överläkaren skriva ett intyg till regionens patientnämnd. Det är patientnämnden som rekryterar, tillsätter och ansvarar för att utbilda stödpersoner.

Till toppen av sidan