Lagar i vården

Vill du ha en stödperson?

Innehållet gäller Kronoberg

Du som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om du och stödpersonen så önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor. Det är läkaren som är skyldig att informera dig om rätten till stödperson.

Till toppen av sidan