Kostnader och ersättningar

Bidrag till patienter i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

För att få ta del av de patientbidrag som finns i Region Kronoberg behöver du vara folkbokförd i Kronobergs län. För kontaktuppgifter till kundtjänst, se längst ner på sidan.

Glasögonbidrag

Glasögonbidrag gäller för barn och ungdomar som är folkbokförda i Kronobergs län och som är mellan 0–19 år (kalenderår) samt för personer med afaki eller som har keratokonus.

För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs att din optiker fyller i en glasögonblankett tillsammans med kvitto på köpet av glasögon eller linser. För asylsökande krävs uppvisande av giltigt LMA-kort.

Barn och ungdomar

Bidraget gäller för barn och ungdomar till och med 31 december det året ungdomen fyllt 19 år (kalenderår). Region Kronobergs bidrag uppgår till max 800 kronor per person. Om kostnaden för glasögon eller linserna är lägre än 800 kronor ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Barn och ungdomar har rätt till ett glasögonbidrag per år.

Giltighet

Utbyte av glasögon eller kontaktlinser av andra skäl än medicinska ersätts enligt samma regler som vid första glasögonbidraget. Ett bidrag ges då per kalenderår. Vid medicinsk anledning utbyts glasögonen eller kontaktlinser vid behov.

Afaki

Region Kronoberg betalar full ersättning för glas/linser och arbetskostnad. För bågen och arbetskostnad för denna lämnas ersättning med högst 100 kr.

Keratokonus

Region Kronoberg betalar ut ersättning för glas/linser och arbetskostnad för detta med högst 4 000 kr per år. Är bidraget lägre ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Kvarvarande bidrag förs inte med till nästa år.

Synundersökning

Ingår inte i bidraget utan betalas av kunden.

Tillbehör

Så som linsvätska, putsdukar eller liknande ingår inte i bidraget utan betalas av kunden.

Reparation

Vid reparation gäller respektive glasögonleverantörs villkor. Vid eventuella kostnader står kunden för det själv. Kunden har möjlighet att ta kontakt med sitt försäkringsbolag.

Ansökan om bidrag

Du måste ansöka om att få ditt bidrag från Region Kronoberg. När du har köpt dina glasögon/linser måste du själv skicka in glasögonblanketten till kundtjänst. För barn under 18 år görs ansökan av vårdnadshavare.

Blanketten ska vara ifylld av din optiker tillsammans med kvitto på köpet. Observera att giltighet för bidraget är max ett år efter kund/målsmans påskrift. Bidraget betalas ut inom 30 dagar från det att din ansökan har registrerats.

Ansökan skickas in till:
Region Kronoberg
Vårdstöd/Kundtjänst
351 85 Växjö

Det går även bra att maila in din ansökan och kvitto till: faktura@kronoberg.se

Köp av glasögon på nätet

För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser som är köpta på Internet krävs recept från optiker, kvitto och orderbekräftelse där det framgår specifikt vad som är köpt samt för vilken person köpet avser. Detta skickas in till kundtjänst för utbetalning.

Utbetalning

Region Kronoberg samarbetar med Swedbank för utbetalningar så din utbetalning kommer att ske via Swedbanks kontoregister. Det innebär för dig som kund eller vårdnadshavare till kund, att du behöver ha ett registrerat lönekonto. Det spelar ingen roll i vilken bank du har ditt konto. Du kan registrera ditt konto via Swedbanks hemsida www.swedbank.se. Utbetalning till barn som är under 18 år sker till vårdnadshavares konto.

Om du inte har ett lönekonto så kommer du få en utbetalningsavi hem till din folkbokföringsadress.

Du kan ansöka om bidrag för max ett år tillbaka i tiden (kalenderår). Vi ersätter inte köp som har gjorts före 1 januari 2023.

Dialys i hemmet

Om du har dialys i hemmet är du berättigad ett bidrag på 6 000 kr per år. Bidraget betalas ut per halvår, alltså 3 000 kr åt gången.
Om dialys i hemmet avslutas så betalas bidraget ut för aktuell månad oavsett när i månaden dialysen avslutas det innebär 500 kronor för aktuell månad.

För att ha rätt till detta bidrag behövs ett intyg utskrivet av en läkare på dialysenheten. Intyget är giltigt i ett år, och därefter behövs ett nytt intyg skrivas och skickas in till kundtjänst som betalar ut bidraget till dig.

Perukbidrag

Region Kronoberg ger bidrag för peruk till patienter som på grund av sjukdom behöver en hårersättning. Bidraget är indelat i två bidragsnivåer. Bidrag för tillfälligt behov av peruk betalas ut med 4 000 kronor och bidrag för permanent behov betalas ut med 6 000 kronor per år. Om peruken kostar mer än det bidrag du är berättigad till står du för den kostnaden som överstiger bidraget. Eventuellt resterande bidrag överförs inte till nästa års bidrag.

Ordination och fakturaunderlag

Din läkare skriver en ordination på peruk/hårersättning som krävs för att du ska ha rätt till perukbidrag. En ordination är giltig i 5 år ifrån ordinationsdatum. När det är aktuellt för dig att köpa en peruk behöver du ha ett fakturaunderlag som du ger till den hårsalong där du vill köpa din peruk. Du får välja vilken hårsalong du vill förutsatt att som leverantör till Region Kronoberg måste företaget inneha F-skattebevis och vara momsregistrerad.
För att få ett fakturaunderlag kontaktar du kundtjänst. Kundtjänst skickar sedan fakturaunderlaget hem till din folkbokföringsadress.

Tillbehör

Förbrukningsmaterial av typ schampo, balsam, häfta, mastix etc. ingår inte i bidraget utan bekostas av dig själv. Likaså perukstock betalar du själv för.

Cykelbidrag

Bidrag för specialcykel.

Med specialcykel menas exempelvis trehjulig cykel, fyrhjulig cykel, elcykel, tandemcykel eller parcykel. Bidrag ges även för stödhjul.
För att ansöka om cykelbidrag krävs ett intyg från din förskrivare samt kvitto på köpet. Bidraget är på 40 % av anskaffningsvärdet och ett maxbelopp är på 3000 kronor.

Tillbehör

I bidraget ingår inte tillbehör såsom; hjälm eller lås m.m.
Om din cykel skulle bli stulen utgår inget nytt bidrag. Då måste du själv vara försäkrad och ta kontakt med ditt försäkringsbolag.

Ansökan om bidrag

Intyget på din cykel ska skickas in till kundtjänst tillsammans med kvitto. Om cykeln är begagnad krävs också kvitto eller ett kontoutdrag på att cykeln är betald.

Kundtjänst skickar tillbaks ett bekräftelsebrev till dig med information om hur mycket du får i bidrag. Om du har fyllt 18 år och tidigare har haft din cykel som hjälpmedel kommer du att få ett erbjudande från hjälpmedelscentralen om att köpa ut din cykel.

Kontaktuppgifter till kundtjänst för hantering av patientbidrag

Kundtjänst för patientavgifter
Telefon: 0470-58 96 50
Öppettider; helgfria vardagar, måndag-fredag klockan 10.00-12.00
Mejladress; faktura@kronoberg.se

Postadress:
Region Kronoberg
Vårdstöd/Kundtjänst
351 85 Växjö

Till toppen av sidan