Kostnader och ersättningar

Bidrag till patienter i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Glasögonbidrag

Glasögonbidraget gäller för barn och ungdomar som är folkbokförda i Kronobergs län. För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett recept eller ett ordinationsunderlag från ögonläkare, ortoptist eller optiker. Bidragsblanketten ska vara i fylld av optiker. För asylsökande krävs uppvisande av giltigt LMA kort.

Hantering

Från 1 juli 2020 måste du själv ansöka om att få ditt bidrag från Region Kronoberg. När du har köpt dina glasögon/linser så måste du själv skicka in glasögonblanketten till kundtjänst som ska vara ifylld av din optiker tillsammans med kvitto på köpet. Observera att giltighet för bidraget är max ett år efter kund/målmans påskrift. Bidraget betalas ut inom 30 dagar från det att ansökan registreras.

Ansökan skickas in till:
Region Kronoberg
Vårdstöd/Kundtjänst
351 85 Växjö

Det går även bra att maila in din ansökan och kvitto till: faktura@kronoberg.se

Barn och ungdomar

Bidraget gäller för barn och ungdomar till och med 31 december det året ungdomen fyller 19 år (kalenderår). Bidraget uppgår till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögon eller kontaklinserna är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Bidraget gäller inte för exempelvis putsduk eller linsvätska m.m.

Giltighet

Utbyte av glasögon eller kontaktlinser av andra skäl än medicinska ersätts enligt samma regler som vid första glasögonbidraget, dock tidigast ett år efter det att dessa utlämnas. Vid medicinsk anledning utbyts glasögonen eller kontaktlinser vid behov.

Afaki

Region Kronoberg betalar full ersättning för glas/linser och arbetskostnad. För bågen och arbetskostnad för denna lämnas ersättning med högst 100 kr.

Keratokonus

Region Kronoberg betalar ut ersättning för glas/linser och arbetskostnad för detta med högst 4 000 kr per år. Är bidraget lägre ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Kvarvarande bidrag förs inte med till nästa år.

Synundersökning

Ingår inte i bidraget utan betalas av kunden.

Reparation

Vid reparation gäller respektive glasögonleverantörs villkor. Vid eventuella kostnader står kunden för det själv. Kunden har möjlighet att ta kontakt med sitt försäkringsbolag.

Köp av glasögon på nätet

Recept på glasögon från optiker, kvitto samt orderbekräftelse där det framgår specifikt vad som är köpt ska skickas in till vårdstöd för utbetalning.

Utbetalning

Region Kronoberg samarbetar med Swedbank för utbetalningar så din utbetalning kommer att ske via Swedbanks kontoregister. Det innebär för dig som kund eller vårdnadshavare till kund, att du behöver ha ett registrerat lönekonto. Det spelar ingen roll i vilken bank du har ditt konto. Du kan registrera ditt konto via Swedbanks hemsida www.swedbank.se. Utbetalning till barn som är under 18 år sker till vårdnadshavares konto.

Om du inte har ett lönekonto så kommer du få en utbetalningsavi hem till din folkbokföringsadress.

Du kan ansöka om bidrag för max ett år tillbaka i tiden. Vi ersätter dock inte köp som har gjorts före 1 januari 2019.

Dialys i hemmet

Om du har dialys i hemmet är du berättigad ett bidrag på 6 000 kr per år. Bidraget betalas ut per halvår, alltså 3 000 kr åt gången.

För att ha rätt till detta bidrag behövs ett intyg utskrivet av en läkare på dialysenheten. Intyget är giltigt i ett år, och därefter behövs ett nytt intyg skrivas.

Intyget skickas sedan till vårdstöd som administrerar bidraget.

Perukbidrag

Region Kronoberg har ett perukbidrag till de patienter som på grund av sin sjukdom behöver en peruk. Bidraget är på 3000 kr alt 6000 kr per år beroende på vilket sjukdom man har.

En ordination om rätt till perukbidraget skrivs av din läkare som sedan skickar det till vårdstöd. En ordination är giltig i 5 år sedan behöver det skrivas en ny. Du kontaktar sedan vårdstöd, kundtjänst på 0470-58 96 50 eller faktura@kronoberg.se för att få ett fakturaunderlag som du sedan tar med dig till den salong du vill gå till.
Som leverantör till Region Kronoberg måste företaget inneha F-skattebevis och vara momsregistrerad. Kundtjänst kan skicka fakturaunderlaget direkt till salongen om du vill, annars skickas det hem till dig.

Förbrukningsmaterial av typ schampo, balsam, häfta, mastix etc. bekostas av brukaren själv. Perukstock bekostas av brukaren själv.

Kostar peruken mer än det bidrag du är berättigad till står du för den kostnaden som överstiger bidraget. Eventuellt resterande bidrag överförs inte till nästa års bidrag.

Cykelbidrag

Bidrag för specialcykel.

För att ansöka om cykelbidrag i Kronobergs län krävs ett intyg från din förskrivare och kvitto på köpet. Bidraget är på 40 % av anskaffningsvärdet och max på 3000 kr och betalas ut i efterhand.

I bidraget ingår inte tillbehör såsom; hjälm eller lås m.m.
Om din cykel skulle bli stulen utgår inget nytt bidrag. Då måste du själv vara försäkrad och ta kontakt med ditt försäkringsbolag.
Intyget på din cykel ska skickas in till kundtjänst tillsammans med kvitto. Om cykeln är begagnad krävs också ett kontoutdrag på att cykeln är betald.

Kundtjänst skickar ett bekräftelsebrev till dig med information om hur mycket du får i bidrag. Om du har fyllt 18 år och har haft din cykel som hjälpmedel kommer du att få ett erbjudande från hjälpmedelscentralen om att köpa ut din cykel.

 

Kontaktuppgifter till vårdstöd

Kontaktuppgifter för patientbidrag:

Vårdstöd/Kundtjänst
Telefon: 0470-58 96 50
Öppettider: mån-fre kl. 09.00-15.00

Postadress:
Region Kronoberg
Vårdstöd/Kundtjänst
351 85 Växjö

Det går bra att maila till: faktura@kronoberg.se

 

 

Till toppen av sidan