Anhörig – närstående

Du som är närstående i vården

Du ska ha möjlighet att få information om en närstående persons vård. Som närstående räknas till exempel barn, partner, sambo, syskon eller en nära vän.

Två personer som håller om varandra i en soffa. Fotografi.
Även du som är närstående kan få stöd och hjälp i din situation.

Du som är närstående till en person som är sjuk kan be om att du att du ska bli informerad om hur hen mår och vilken vård hen får. Men det är den som är sjuk som bestämmer om du ska få informationen.

Du som är närstående ska få information om den som är sjuk inte kan ta emot informationen alls.

Rätt till information ni kan förstå

Informationen ska vara anpassad så att både den som behöver vård och du som närstående förstår den. För att förstå lättare kan ni få tolkhjälp eller annan hjälp om det behövs. Det är viktigt att tolkningen blir så korrekt som möjligt och därför ska du som är närstående inte tolka.

Ni ska båda få information om den som är sjuk ger samtycke till det. Det kan vara följande information om den som får vård:

  • Hur sjuk personen är.
  • Vilka undersökningar och behandlingar som ska göras.
  • Vilka risker för komplikationer och biverkningar som finns.
  • Vilka hjälpmedel som kan användas.

Rätt till skriftlig information

Du ska få informationen nedskriven om du ber om det. Det är bra eftersom det kan vara mycket information att lyssna på i en svår situation.

Det kan också vara bra att du antecknar vad som sägs. Det kan till exempel vara till hjälp om ni behöver diskutera något senare. 

Fast vårdkontakt och vårdplan

Du kan tillsammans med den som är sjuk be om att få en fast vårdkontakt om ni har kontakt med många olika personer i vården. En fast vårdkontakt är en person inom vården som hjälper den som behöver det med hens vårdkontakter.

Det kan också behövas en vårdplan som beskriver vad som ska hända under den fortsatta behandlingen. Den behandlande läkaren ansvarar för vårdplanen även om annan vårdpersonal är inkopplad. Om kommunen och socialtjänsten också deltar i planeringen brukar den kallas för samordnad individuell plan, SIP .

Tystnadsplikt gäller

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta om en patients vård utan att patienten själv har godkänt det. Det gäller också patientens hemförhållanden.

Den som får vård kan ha svårt att berätta hur hen vill ha det, kanske för att hen är för sjuk. Då ska vårdpersonalen försöka tolka patientens vilja.

På grund av tystnadsplikten måste vårdpersonal vara noga med vilken information som lämnas ut. Det gäller även vad som kan lämnas ut till dig som är närstående.

Stöd till närstående

Det kan vara svårt att vara närstående till en person som är sjuk och behöver vård. Det kan påverka dig på olika sätt. Kanske lägger du mycket tid och engagemang på att stötta och att hjälpa till med kontakter eller besök.

Även du som är närstående kan få stöd i din situation av så kallade kontaktsjuksköterskor och kuratorer. Du har rätt att få stöd och vägledning av kommunen, till exempel anhörigstöd. Du kan också få stöd och hjälp hos andra organisationer och anhöriggrupper.

Fråga vårdpersonalen vilka du kan kontakta om du behöver stöd.

Till toppen av sidan