Om vaccin mot covid-19

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och hur du gör för att vaccinera dig i din region.

En person läser information på 1177.se
Att vaccinera dig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

I texten Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om hur själva vaccinationen går till och hur du kan må efteråt.

Behöver jag boka tid?

Det varierar mellan regionerna om du behöver boka tid och hur du gör. 

Ny dos från och med den 1 september

Från och med den 1 september rekommenderas ytterligare en dos vaccin mot covid-19 för vissa grupper av personer som är 18 år eller äldre.

I en del regioner går det att boka tid för den ytterligare dosen nu.

Välj region högst upp på den här sidan för att se vad som gäller för dig.

Här kan du läsa frågor och svar om att boka vaccination mot covid-19.

Kronoberg

Du kan boka tid för vaccination i Kronoberg på någon av länets vårdcentraler. För att boka tid på 1177.se behöver du ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen BankID eller Freja eID Plus.

Vaccination mot covid-19 i Kronoberg

Hur många doser behöver jag?

Här nedanför kan du se en tabell över hur många doser som du rekommenderas. Nedanför tabellen kan du se hur lång tid det ska gå mellan doserna. Rekommendationerna gäller till och med den 31 augusti 2022. 

Ålder Grundvaccination Påfyllnadsdoser
12 – 17 år Dos 1 + Dos 2  
18 – 64 år  Dos 1 + Dos 2 Dos 3 
Fyller 65 år i år eller är äldre. Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4
18 – 64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk.* Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4 

*Detta gäller dig som är äldre än 18 år och har hemsjukvård, hemtjänst, Downs syndrom eller kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. En del personer som har nedsatt immunförsvar behöver också en extrados. Den tas minst två månader efter den andra dosen. 

Hur lång tid ska det gå mellan doserna?

Det varierar hur lång tid det ska gå mellan doserna samt hur många doser du rekommenderas att ta. Det beror bland annat på din ålder och om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

12 till 17 år

Alla som är äldre än 12 år rekommenderas att vaccinera sig med minst två doser.

Så här långt behöver det gå mellan doserna:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

18 år och äldre

Alla som är mellan 18 och 64 år rekommenderas en påfyllnadsdos.

Så här långt behöver det gå mellan doserna.

Grundvaccination:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter din andra dos.

En del har ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och rekommenderas fler påfyllnadsdoser.

Det gäller dig om något av följande stämmer:

 • Du bor på ett äldreboende.
 • Du har hemtjänst eller hemsjukvård.
 • Du fyller 65 år i år eller är äldre.
 • Du har Downs syndrom och har fyllt 18 år eller är äldre.
 • Du har måttligt till kraftigt nedsatt immunförsvar och har fyllt 18 år eller är äldre. 

Fyller 65 år i år eller är äldre, samt äldre än 18 år med hemtjänst eller hemsjukvård

Grundvaccination:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter första dosen.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter den andra dosen.
 • Dos 4, minst fyra månader efter den tredje dosen.

Äldre än 18 år med Downs syndrom eller nedsatt immunförsvar

Grundvaccination:

 • Dos 1
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter den andra dosen.
 • Dos 4, minst tre månader efter tredje dosen.

Du som har nedsatt immunförsvar kan rekommenderas en extra dos vaccin i din grundvaccination. Den tas minst två månader efter den andra dosen. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 vid nedsatt immunförsvar.

Frågor och svar om påfyllnadsdoserna

Kronoberg

Vänligen respektera ditt tidsintervall för påfyllnadsdosen

Om du bokar tid trots att det inte gått tillräckligt lång tid sedan du tog din senaste dos avbokas din tid.

Om det inte finns lediga tider får du prova att boka tid vid ett senare tillfälle. Bokningstider fylls på allt eftersom. Det går bra att boka tid på annan plats, än där du fick dina tidigare doser. Det går inte snabbare att få en tid genom att ringa.

Vaccinera dig på någon av länets vårdcentraler

Du bokar tid för påfyllnadsdos på någon av länets vårdcentraler. Behöver du hjälp med att boka tid för vaccination kan du ringa 0470-58 60 00.

Ta reda på när du tog din senaste dos

På vaccinationsplatsen behöver du visa upp när du fick din senaste dos. Det kan du ta reda på genom att:

 • Logga in i din journal på 1177.se
 • Beställ ett covidbevis via covidbevis.se
 • Ring 0470-58 60 00.

Ha ditt covidbevis redo när det är din tur att vaccineras. 

Du kan inte välja vilket vaccin du får. Vilket du får beror bland annat på din ålder och hur många doser av vaccinen som regionen får. Det går bra att få ett annat vaccin för påfyllnadsdosen än det som du fick vid första och andra dosen. Just nu används vaccin från Moderna eller Pfizer.

Att tänka på inför vaccinationen

Du behöver ta med dig legitimation när du ska vaccinera dig. ​

Det är bra att ha på sig kläder som gör det enkelt att komma åt överarmen vid en vaccination. Till exempel en kortärmad tröja. ​

Kom till vaccinationen vid utsatt tid och inte långt i förväg, om du har bokat tid.

Det är vanligt att få biverkningar. Läs mer i Vaccination mot covid-19. ​ 

Om du är rädd för nålstick

Det är vanligt att känna oro och att vara rädd för sprutor. Men det finns mycket som du kan göra själv. Läs mer i texten Att vara rädd för nålstick. ​

Boka om din tid

Boka om din tid om du inte kan komma. Du ska inte vaccinera dig om du är sjuk. Vänta tills du mår bra igen.

Vaccination av gravida

Du som är gravid rekommenderas att ta vaccinet efter graviditetsvecka 12. Du kan ta vaccinet tidigare om det behövs.

Det gäller till exempel om du påbörjade din vaccination innan du blev gravid eller om du har en sjukdom som gör att du har ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 under graviditeten. 

Vaccination av barn och unga

Alla personer som har fyllt 12 år eller som är äldre rekommenderas vaccination mot covid-19. Även en del barn från 5 år kan få vaccin mot covid-19. Det gäller barn som har en ökad risk att få allvarlig covid-19. 

Läs mer i texten Vaccination mot covid-19. 

Barn 12 till 15 år

Barnet kan få vaccinet från dagen hen har fyllt 12 år.

Kronoberg

Boka tid för barn 12-15 år

När du bokar tid hos några av vaccinatörerna behöver du kunna logga in. Observera att det är personen som ska vaccineras som ska logga in med sitt personnummer eller e-legitimation. Föräldrar ska inte boka tid åt barnet eftersom det då blir fel i journalen.

Boka tid för vaccination i Kronoberg.

För att logga in på 1177.se behöver du ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen Bank-id, Freja e-id plus eller Telia e-legitimation. Så loggar du in på 1177.se

Samtycke krävs från vårdnadshavare

Du som har fyllt 12 år men ännu inte fyllt 18 år behöver din/dina vårdnadshavares samtycke för att vaccinera dig. Blanketten har skickats ut till alla hushåll med ungdomar 12-18 år tillsammans med ett informationsbrev om vaccination. Båda vårdnadshavarna behöver ge sitt samtycke genom att skriva under samtyckesblanketten. Har du ensam vårdnad så räcker en underskrift.

Ta sedan med blanketten till vaccinationen tillsammans med den hälsodeklaration som skickats ut. Har du inte en giltig samtyckesblankett med dig kan inte vaccinationen genomföras.

Samtyckesblankett för utskrift, pdf

Hälsodeklaration för utskrift, pdf

Mognadsbedömning

Om du vill vaccinera dig utan vårdnadshavares samtycke kan du i vissa fall få göra det. Det är ungdomsmottagningen i Region Kronoberg som gör en bedömning av om du är mogen nog att fatta det beslutet själv. Du måste vara 15 år för att få göra en mognadsbedömning. Mötet är digitalt och tar cirka 10 minuter.

Du kan boka tid för mognadsbedömning genom att kontakta ungdomsmottagningen. 

Ungdomsmottagningen i Växjö telefonnummer 0470-58 69 79

Ungdomsmottagningen i Ljungby telefonnummer 0372-58 58 41

Unga 16 till 18 år

Du som är mellan 16 och 18 kan behöva ta med en samtyckesblankett eller så görs en mognadsbedömning för att du ska kunna få din vaccination. Det fungerar olika i regionerna.

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan