Att söka stöd och hjälp

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon vid psykisk ohälsa och beroende

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här får du en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Detta gäller när du kontaktar en förening eller organisation:

  • Det finns någon form av tystnadsplikt. Det betyder att det du säger eller skriver inte får berättas vidare för någon annan.
  • Du kan vara anonym. Du betyder att du inte behöver säga eller berätta vem du är.

Det varierar vilken utbildning och erfarenhet den som svarar har. En del stödlinjer bemannas av personer med egen erfarenhet. Andra av professionellt utbildad personal. En del bemannas av personer som har fått en kortare utbildning i att ge medmänskligt stöd.

Mer information och aktuella öppettider finns på stödlinjernas webbplatser.

Kronoberg

Självhjälpsprogram för oro vid covid-19

Coronapandemin och covid-19 har förändrat livet på många sätt. Känner du en oro som påverkar din vardag? Då kan du få stöd genom ett självhjälpsprogram på nätet.

Hantera oro vid covid-19 är ett självhjälpsprogram som är baserat på kognitiv beteendeterapi, KBT. Det innehåller text, film, illustrationer och övningar och tar ungeför tre veckor att gå igenom.

Programmet passar dig som vill lära dig att hantera din oro på egen hand. Du går igenom programmet självständigt, när det passar dig, utan stöd av vårdpersonal eller behandlare.

Mår du mycket dåligt ska du kontakta vården, i första hand din vårdcentral.

Gör så här för att starta programmet

  1. Logga in på 1177.se
  2. Välj Alla övriga tjänster under rubriken Övriga tjänster.
  3. Klicka på Stöd och behandling under rubriken Få stöd och behandling.
  4. Klicka på knappen Region Kronoberg under Tillgängliga stöd- och behandlingsprogram.
  5. Klicka på programmet Hantera oro vid covid-19.
  6. Klicka på primärvårdsrehab. Du kommer då till en anmälningssida där du sedan kan välja att starta programmet. 

När du har påbörjat programmet kommer det att finnas under Dina pågående stöd- och behandlingsprogram när du loggar in på 1177.se.

Till toppen av sidan