Trafikmedicinska enheten, Växjö

JF Liedholms väg 12, Sigfridsområdet, Växjö

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.30–10.30
Måndag13.00–14.00
Tisdag08.30–10.30
Tisdag13.00–14.00
Onsdag08.30–10.30
Onsdag13.00–14.00
Torsdag08.30–10.30
Torsdag13.00–14.00
Fredag08.30–10.30
Fredag13.00–14.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
JF Liedholms väg 12, Sigfridsområdet, Växjö
Län, kommun:
Kronobergs län, Växjö
Postadress:
Trafikmedicinska enheten, Sigfridsområdet Växjö, Box 1223, 351 12, Växjö

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Du hittar oss på Sigfridsområdet i Växjö.

Buss: Lämpliga busslinjer från resecentrum är nr 1 eller 5 mot Teleborg eller nr 3 mot Universitetet. Avstigning vid hållplats Simhallen eller Kampen.

Bil: Från Centrum ta Storgatan/Teleborgsvägen öster ut. Strax efter simhallen som ligger på höger sida, sväng vänster in på Tingsrydsvägen. Ta första avfarten till höger mot Sigfridsområdet. Ta sedan vänster på Sigfridsvägen och därefter direkt höger.

Hitta på plats:

Anmälan i receptionen JF Liedholms väg 12. Habiliteringen, väntrum D, plan 3.

En trafikmedicinsk utredning innebär kartläggning och bedömning av dina medicinska förutsättningar i förhållande till trafiken. Hos oss får du genomföra en omfattande utredning-bedömning, vilken Transportstyrelsen kan ha som grund när de fattar beslut om du uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehav enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2013:2. Hos oss finns arbetsterapeut, psykolog och läkare.

När din läkare är tveksam till om du bör få skaffa körkort eller fortsätta köra bil kan hen skicka en remiss till Trafikmedicinska enheten. Om du inte har någon fast läkarkontakt och har fått ett föreläggande från Transportstyrelsen om att ett läkarintyg ska bifogas med din ansökan om lämplighetsintyg kan du själv ta kontakt med oss.

Om du själv eller en närstående är tveksam till om du uppfyller de medicinska kraven för bilkörning bör du i första hand prata med din läkare om det. Om läkaren också är tveksam har hen möjlighet att skriva en remiss för en utredning-bedömning på specialistnivå hos oss.

Driftsform

Driftsform: Region

En utredning hos oss innebär att du får genomföra olika tester för att kartlägga och bedöma de förmågor som krävs vid bilkörning. Det kan handla om förmågan till delad uppmärksamhet, impulskontroll, hur snabbt du bearbetar olika former av information i hjärnan, minne och omdöme. Teoretiska tester kompletteras oftast med någon form av praktiskt test, till exempel förartest tillsammans med trafiklärare och arbetsterapeut eller test i vår körsimulator. När de teoretiska och praktiska testerna är genomförda skriver vi en sammanställning av vår bedömning och skickar till remittenten eller Transportstyrelsen.

Kan din sjukdom innebära att ditt fungerande försämras med tiden, är det viktigt att du slutar köra bil innan det händer en allvarlig olycka eller förseelse. Flera sjukdomar utvecklas långsamt, vilket kan innebära att du själv inte alltid uppfattar hur sjukdomen/skadan påverkar eftersom du successivt vänjer dig vid symtomen. Körförmågan är något som går på rutin och det är svårt att märka när förändringarna blir så pass allvarliga att trafiksäkerheten försummas. Förändringar behöver inte komma i samband med den ökade kronologiska åldern utan kan uppträda med stora individuella variationer och under många olika skepnader.

Ett körkort eller förarbevis är ett bevis för att du har kompetens att framföra ett fordon och i och med det har möjligheten att leva ett mer självständigt liv. Därför vill vi att så många människor som möjligt ska få möjlgihet att ta körkort och behålla det så länge som möjligt.

Om du är rörelsehindrad och har behov av en teknisk anpassning i din bil, kan vi ge råd om hur du ansöker anpassning. Ditt körkort kan i vissa fall vara begränsat så att du bara får köra en viss typ av fordon eller fordon med specifik teknisk utrustning.

 • Inför ditt besök får du information med kallelsen om vilken eller vilka vårdgivare du kommer att träffa. Du kan förbereda dig genom att fundera kring dina nuvarande trafikvanor och tidigare erfarenheter.

  Innan remiss skickas till Trafikmedicinska enheten gällande patienter med neurologiska sjukdomar, ska synen vara kontrollerad och godkänd enligt aktuell föreskrift.

  Om du har körkort och vill träna inför det praktiska förartestet kan du kontakta en trafikskola och köra en lektion eller två. Det kan också vara bra att repetera vad olika vägmärken betyder.

  Behöver du någon form av anpassad bil vid förartestet, till exempel automatväxlad bil, är det bra om du meddelar oss det i förväg.

  Brukar du använda glasögon, hörapparat eller andra hjälpmedel är det bra om du tar med dessa till besöket.

  Testerna som genomförs upplevs ofta som ansträngande. Därför är det viktigt att du är utvilad när du kommer. Ett besök kan ta upp till tre timmar. Ibland innebär en utredning fler besök till olika professioner och kan då ta längre tid.

  Din närstående får gärna följa med på besöket hos oss.

Remisskrav

Ja

Till toppen av sidan