Synhabiliteringen, Växjö

JF Liedholms väg 12, Växjö

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.30–10.30
Måndag13.00–14.00
Tisdag08.30–10.30
Tisdag13.00–14.00
Onsdag08.30–10.30
Onsdag13.00–14.00
Torsdag08.30–10.30
Torsdag13.00–14.00
Fredag08.30–10.30
Fredag13.00–14.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
JF Liedholms väg 12, Växjö
Län, kommun:
Kronobergs län, Växjö
Postadress:
Synhabiliteringen, Sigfridsområdet Växjö, Box 1223, 351 12, Växjö

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Du hittar oss på Sigfridsområdet i Växjö.

Buss: Lämpliga busslinjer från resecentrum är nr 1 eller 5 mot Teleborg eller nr 3 mot Universitetet. Avstigning vid hållplats Kampen. Följ gul linje under tunneln mot habiliteringens entré, ca 1 km.

Bil: Från Centrum ta Storgatan/Teleborgsvägen öster ut. Strax efter simhallen som ligger på höger sida, sväng vänster in på Tingsrydsvägen. Ta första avfarten till höger mot Sigfridsområdet. Ta sedan vänster på Sigfridsvägen och därefter direkt höger in på J F Liedholms väg.

Publicerad: 2017-03-02

För råd och hjälp med dina synhjälpmedel
ring 0470-58 87 32,

måndag 13-14, onsdag, torsdag och fredag 8.15-9.15.

Du som har en synnedsättning, varierande från måttlig synnedsättning till blindhet, med behov av rehabilitering kan ha kontakt med oss. Du kan t.ex. få hjälp genom stödjande samtal, information om samhällets resurser och tjänster utifrån din funktionsnedsättning, utprovning och träning av hjälpmedel samt rådgivande samtal och träning av kompenserande strategier.

Samtliga besök på synhabiliteringen (tidigare syncentralen) görs efter tidsbeställning.

Driftsform

Driftsform: Region

Tips för att lättare hitta på denna sida:
Om du använder dator kan du trycka ner tangenterna Ctrl och f. Du får upp en sökruta och kan skriva in det ord du vill få träff på, t.ex besök, hitta, buss, hjälpmedel, återbud, ljus, tv eller adress.

För att komma till Synhabiliteringen krävs alltid en remiss från ögonläkare. Har du tidigare haft kontakt med oss och behöver ta ny kontakt kan du skicka en egenremiss. För ansökan om egenremiss, ring på synhabiliteringens telefontider eller fyll i blanketten egenremiss och skicka in. Blankett för egenremiss hittar du här.

 • Inför ditt första besök får du information med kallelsen om vilka vårdgivare du kommer att träffa. Vid första besöket träffar du vanligtvis en synpedagog som tillsammans med dig, och eventuellt också andra viktiga personer i din närhet, gör en kartläggning av din livssituation och dina behov samt skriver en planering av det du behöver och kan få hjälp med.

  Om du har behov av stöd och hjälp, tänk på att ta med dig någon till besöket.

   

  • Kartläggning, individuell vårdplan och kontinuerlig individuell uppföljning.
  • Utredning för att bedöma behov av åtgärder.
  • Information om samhällets stödåtgärder, samverkan vid kontakt med myndigheter och andra verksamheter, bistå vid ansökningar om olika stödinsatser.
  • Kris- och samtalsbehandling.
  • Rådgivning kring utformning av den fysiska miljön i hem och skola.
  • Förmedla kontakt med intresseföreningar. 
  • Tips och råd kring vardagsstrategier.
  • Stöd till viktiga personer i din omgivning.
  • Gruppverksamhet utifrån behov och möjligheter i verksamheten.
  • Utprovning och träning av kompenserande hjälpmedel.
  • Bevaka funktionell synutveckling i förhållande till barnets mognad.
  • Informationsöverföring om synförmåga och konsekvenser av den, till förskolor/skolor i samråd och ofta tillsammans med föräldrar.
 • Vi medverkar i svenskt kvalitetsregister för synrehabilitering.

  Registret är till för att synverksamheter i landet gemensamt ska kunna utveckla och förbättra re/habilitering för personer med synnedsättning/blindhet.

  Vill du inte att vi registrerar dina besök säger du till i samband med besöket.

  Dina uppgifter skyddas av patientdatalagen. Endast personal som medverkar vid din rehabilitering samt de som centralt hanterar registret får ta del av dina uppgifter.

  Välkommen med dina frågor till oss på synhabiliteringen om du vill veta mer.

Remisskrav

Remiss av ögonläkare krävs för nya patienter. Vid återupptagande av kontakt efter avslut fungerar det med egenremiss.

Åldersregler

Vi tar emot patienter i alla åldrar.

Inför ditt första besök får du information med kallelsen om vilka vårdgivare du kommer att träffa. Vid första besöket träffar du vanligtvis en synpedagog som tillsammans med dig, och eventuellt också andra viktiga personer i din närhet, gör en kartläggning av din livssituation och dina behov samt skriver en planering av det du behöver och kan få hjälp med. Om du har behov av stöd och hjälp, tänk på att ta med dig någon vid besöket.

Vi medverkar i svenskt kvalitetsregister för synrehabilitering.

Registret är till för att synhabiliteringar i landet gemensamt ska kunna utveckla och förbättra re/habilitering för personer med synnedsättning/blindhet.

Vill du inte att vi registrerar dina besök säger du till i samband med besöket.

Dina uppgifter skyddas av patientdatalagen. Endast personal som medverkar vid din rehabilitering samt de som centralt hanterar registret får ta del av dina uppgifter.

Välkommen med dina frågor till oss på habilitering syn om du vill veta mer!

Till toppen av sidan