Rättspsykiatriska regionkliniken, Sigfridsområdet, Växjö

Johan Allgulins väg 1 352 57 Växjö

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Växeltelefon

Besöksadress:
Johan Allgulins väg 1 352 57 Växjö
Län, kommun:
Kronobergs län, Växjö
Postadress:
Rättspsykiatriska regionklin, Administration, Box 1223, 351 12, Växjö
Webbplats:
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/rattspsykiatri/

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö vårdar och behandlar patienter som dömts i enlighet med lagen om rättspsykiatrisk vård LRV med eller utan särskild utskrivningsprövning, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT eller person som är anhållen, förvarstagen, häktad eller intagen i eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt och som är i behov av psykiatrisk vård. Kliniken är en högspecialiserad riks- och regionvårdsklinik som uppbär säkerhetsklasserna nivå 1, 2, och 3.


Verksamhetschef: Tina Fogelklou, 0470 - 58 80 00 vx

Driftsform

Driftsform: Region

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö har som regeringsgodkänd rättspsykiatrisk verksamhet uppdraget att vårda patienter som av domstol är överlämnade till rättspsykiatrisk vård. Kliniken har också ett primärt uppdrag att vårda patienter som kommer från häkte och anstalt, där Kriminalvården bedömer att det finns vårdbehov, kombinerat med krav på mycket hög säkerhet. Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är södra sjukvårdsregionens specialistklinik. Vården fokuseras mot patienter som är i behov av högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, vård som inte går att uppbringa någon annanstans i södra Sverige. Kliniken består av 11 slutenvårdsavdelningar, det finns 128 vårdplatser, varav 121 vårdplatser är fastställda, samt en särskild öppenvårdsenhet (öppenvård ges endast till Region Kronoberg och Landstinget Blekinge).

Kliniken uppbär alla tre säkerhetsnivåerna enligt SOSFS 2006:9 (nivå 1, 2 och 3), vilket medför att patienter från hela landet, som av olika skäl kräver högre säkerhet remitteras till rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, kliniken har utifrån detta 10 miljoner som upptagningsområde.

Det finns en väl uppbyggd, verksamhetsnära Forsknings- och utvecklingsenhet som utgör motor för en del av södra regionens vetenskapsinriktning gällande rättspsykiatri och är en Forsknings- och utvecklingsenhet som ständigt bidrar till kreativ samverkan och kunskapsspridning.

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är intäktsfinansierad, vid kliniken finns ca 450 medarbetare med multibredd avseende både yrkesprofession och grundkompetens.

 • Kontaktuppgifter till kundkoordinator:
  Telefon: 0709-67 33 00
  Minicall: 0746-20 02 14
  Fax: 0470-58 69 99

  Formulär för vårdplatsförfrågan

 • För att besöka en närstående som vårdas på kliniken, vänligen kontakta den berörda avdelningen via Region Kronobergs växel; 0470-58 80 00.

  Observera att vi inte har möjlighet att ta emot oannonserat besök.

  Besöka rättspsykiatrin, film

 • Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö erbjuder medicinsk, kognitiv och terapeutisk behandling (KBT, DBT, arbetsterapi, sjukgymnastik, missbruksbehandling och prevention, psykoterapi). På beställning av patientens hemlandsting görs också utredningar exempelvis MDT, neuropsykiatrisk utredning, psykologutredning, funktionsnivåbedömningar, specialpedagogisk utredning och arbetsterapeutisk utredning.

 • Som praktikant tar du själv ansvar för att läsa igenom viktig information och tar med dig de dokument som efterfrågas vid starten av din VFU/LIA/APL. Se Det här behöver du tänka på inför och efter VFU/LIA/APL inom rättspsykiatri
  Kiniken tar emot studerande från följande utbildningar:

  Arbetsterapeutprogrammet
  IKM Pedagogik med inriktning mot ungdoms och missbruksvård
  Medicinska sekreterare
  Psykologprogrammet
  Sjuksköterskeprogrammet grundutbildning - specialistutbildning psykiatri
  Sjukgymnastprogrammet
  Socionomprogrammet
  Specialpedagogprogrammet
  Yrkeshögskola inriktning psykiatri
  Vård och omsorgsprogrammet inriktning psykiatri

 • Det finns många barn och ungdomar som har en förälder eller annan anhörig som vårdas inom rättspsykiatrin. Här kan du läsa om hur det är att komma på besök, konstiga ord inom rättspsykiatrin, olika sjukdomar och annat som är bra att veta om man har en förälder eller annan anhörig som vårdas inom rättspsykiatrin.
  Se länk: Till dig som barn och ungdom

Remisskrav

Ja

Besöksregler

Vänligen kontakta den berörda avdelningen via Region Kronobergs växel: 0470-58 80 00

Till toppen av sidan