Primärvårdens hälsoenhet Ljungby, Ljungby

Storgatan 36

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Storgatan 36
Län, kommun:
Kronobergs län, Ljungby
Postadress:
Norrgatan 15, 35231 VÄXJÖ
Webbplats:
https://www.1177.se/Kronoberg/Hitta-vard/Kronoberg/Kontakt/Primarvardens-halsoenhet-Ljungby/

Verksamhetschef för Primärvårdens hälsoenhet är Catrin Mård tel: 070 967 30 76

Driftsform: Region

På Primärvårdens Hälsoenhet har vi stor kompetens och mångårig erfarenhet i arbetet runt alkohol, tobak, fysisk aktivitet, kost, narkotika och spel om pengar. Här finns flera olika professioner som tar hand om dina behov, tillsammans vill vi få en helhet om din hälsa, dina levnadsvanor och på den förändring du önskar göra.
Mer finns att läsa i flikarna nedan.

 

 • WEBTIDBOK
  • De flesta av våra tjänster kan bokas via webtidbok här på 1177. När du väljer 'Boka tid' kan du direkt i våra kalendrar boka en tid som passar dig.
  • Det är också enkelt att omboka en tid som inte passar, det gör du under 'Bokade tider, av-/omboka' och kan därifrån välja en annan tid som passar dig bättre direkt i våra kalendrar.

  TELEFON

  Längre upp på sidan finns vårt gemensamma telefonnummer, du tar dig sedan vidare med knappval utifrån vilken frågeställning du har.

  AVGIFTER
  • De flesta av våra fysiska enskilda besök såväl som distanskontakter (video/telefon) kostar 100:- och ingår i högkostndasskyddet.
  • Vissa av våra besök är undantagna denna kostnad, bl.a. tobaksavvänjning.
  • Uteblir du från din tid, utan att avboka senast 24h innan så debiteras du 300:-

 • Vi erbjuder dig råd, stöd och behandling när du vill förändra din alkoholkonsumtion. Vi inleder alltid med en kartläggning för att fånga ditt behov, målsättning och för att kunna individanpassa stödet du behöver under behandlingen. Vi erbjuder olika behandlingsalternativ och eftersträvar alltid att hitta något som passar dig.


  Besök för alkoholrelaterad behandling är kostnadsfria, men uteblivna besök debiteras.

 • Vi tar emot dig över 18 år som önskar stöd att genom ökad fysisk aktivitet förbättra din hälsa. Vi möter dig som är otillräckligt fysiskt aktiv eller som har förskrivits Fysisk aktivitet på recept (FaR®). Du kan få FaR förskrivet vid ditt besök hos oss men du kan också få det av din fysioterapeut, sjuksköterska eller läkare.

  Hos oss utgår vi från dina förutsättningar och önskemål. Tillsammans skapar vi en 
  behandlingsplan med lämpliga aktiviteter. Aktiviteterna utför du i din hemmiljö eller i friskvården. Du erbjuds uppföljning utifrån behov.

  Vi utför inga fysioterapeutiska bedömningar och utformar inga träningsprogram eller träningspass. Däremot erbjuds du ett konditionstest i form av enkelt cykeltest vid start och som ett sätt att mäta och utvärdera behandlingen vid uppföljning.

  Besöket på Primärvårdens hälsoenhet kostar 100 kronor och ingår i högkostnadsskyddet. Kostnader för aktiviteter bekostar du själv.

  Vi har en kollega på vårdcentralen i Markaryd, för bokning: 070 967 31 16

 • Hos oss kan du över 18 år få träffa dietist för kostbehandling av sjukdomar som t.ex. diabetes typ 2, obesitas, undernäring, KOL, IBS, diagnostiserad glutenintolerans eller andra mag- och tarmbesvär.

  Vi erbjuder dig individuellt anpassade råd och behandling utifrån dina behov, förutsättningar och förmåga. Vi ger dig kunskap och stöd till att genomföra dina förändringar och följer upp din behandling över tid.

   

  Vårt obesitasteam erbjuder behandling för vuxna patienter med obesitas, BMI upp till 35. I obesitasteamet arbetar dietister ihop med andra professioner, där alla oavsett profession jobbar likvärdigt för strategier för viktnedgång. 

  För digitalt stöd för viktnedgång vid övervikt eller obesitas, se eget avsnitt i vårt utbud.

  I länken nedan hör du våra dietister berätta:

  Vad är obesitas? (12min)

  • Kortfattad information om faktorer bakom sjukdomen
  • Tips för hållbara vanor

   

 • Ett digitalt stödprogram för viktnedgång vid övervikt och obesitas finns nu på 1177 via Primärvårdens hälsoenhet   

  • Vuxna invånare i hela länet kan på egen hand starta igång stödprogrammet, oberoende av övriga kontakter i vården.
  • När du har loggat in på 1177 finns det en flik som heter ”Stöd och behandling” och under denna ”Tillgängliga stöd- eller behandlingsprogram”.

  • Innehållet riktar sig till den som önskar viktminskning utan att etablera ytterligare kontakter i vården. Stödprogrammet kan också fungera som ett komplement till pågående behandling, inför planerad behandling eller som ett verktyg att bibehålla behandlingsresultat.
  • Syftet är att ge dig förutsättningar för god egenvård samt att bidra till realistiska förväntningar om vad som krävs för viktnedgång samt viktstabilitet.

   

  Stöd och behandling är en nationell plattform där landets regioner kan publicera stöd- och behandlingsprogram. De flesta program på plattformen innefattar behandlarkontakt och behöver startas upp av vårdpersonal. I detta stödprogram är inte någon behandlarkontakt möjlig.

 • Hälsosammare matvanor kan hjälpa dig att hålla dig frisk från flertalet livsstilsrelaterade sjukdomar. På Primärvårdens hälsoenhet erbjuds du över 18 år stöd och behandling också för att förebygga sjukdom, som t.ex. obesitas. Vi möter alltså också dig som har ett BMI under 30.

  Vi utgår alltid ifrån Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer. Tillsammans ringar vi in ditt behov, din målsättning och skapar en plan för den förändring du önskar göra. Små förändringar gör stor skillnad!


  Vi träffar gärna dig som:

  • Känner att du behöver mer kunskap om hur du genom hälsosam kosthållning kan förebygga sjukdom
  • Önskar stöd att få till hälsosamma matvanor i praktiken
  • Vill ha mer kunskap och förståelse kring kopplingen mellan din hälsa och dina matvanor

  För digitalt stöd för viktnedgång vid övervikt eller obesitas, se eget avsnitt i vårt utbud.

   

  För stöd och behandling kopplat till en diagnos, läs mer under "sjukdomsspecifik kostbehandling" 
  (till exempel vid: obesitas (BMI 30-35), diabetes typ 2, KOL, IBS, undernäring (BMI under 18,5), diagnostiserad glutenintolerans eller andra mag- och tarmbesvär)

 • Vi erbjuder dig stöd för att sluta använda droger. Vi värdesätter att finnas tillgängliga i ett tidigt skede, redan vid oro eller misstanke om narkotikaanvändande. Vi har många års erfarenhet av att möta ungdomar/unga vuxna och föräldrar, ibland räcker det med en kort stödinsats för att fungera som individ eller familj. Vid oro eller misstanke om narkotikaanvändning kan våra drogtester fungera som ett bra komplement till samtal.


  Besök för narkotikarelaterad behandling är kostnadsfria, men uteblivna besök debiteras.

 • Vi erbjuder råd, stöd och behandling till dig som spelar om pengar och önskar bli spelfri. Vi inleder alltid med en kartläggning för att fånga ditt behov, målsättning och för att kunna individanpassa stödet du behöver under behandlingen. Genom behandlingens olika delar får du redskap att på egen hand förebygga återfall.


  Besök för spelrelaterad behandling är kostnadsfria, men uteblivna besök debiteras.

 • Vi har diplomerade tobaksavvänjare som genom råd, stöd och behandling hjälper dig som önskar bli tobaksfri.

  Tobaksavvänjning i Region Kronoberg är kostnadsfri, men uteblivna besök debiteras.

Besöksregler

Endast förbokade besök.

Till toppen av sidan