Hörselhabiliteringen, Växjö

JF Liedholms väg 12, Växjö

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.30–10.30
Måndag13.00–14.00
Tisdag08.30–10.30
Tisdag13.00–14.00
Onsdag08.30–10.30
Onsdag13.00–14.00
Torsdag08.30–10.30
Torsdag13.00–14.00
Fredag08.30–10.30
Fredag13.00–14.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
JF Liedholms väg 12, Växjö
Län, kommun:
Kronobergs län, Växjö
Postadress:
Hörselhabiliteringen, Sigfridsområdet Växjö, Box 1223, 351 12, Växjö

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Du hittar oss på Sigfridsområdet i Växjö.

Buss: Lämpliga busslinjer från resecentrum är nr 1 eller 5 mot Teleborg eller nr 3 mot Universitetet. Avstigning vid hållplats Simhallen eller Kampen.

Bil: Från Centrum ta Storgatan/Teleborgsvägen öster ut. Strax efter simhallen som ligger på höger sida, sväng vänster in på Tingsrydsvägen. Ta första avfarten till höger mot Sigfridsområdet. Ta sedan vänster på Sigfridsvägen och därefter direkt höger.

Hitta på plats:

Anmäl dig i receptionen/självbetjäningsterminalen på JF Liedholms väg 12. Gå därefter in till Habiliteringen, väntrum C.

Du som har en hörselnedsättning, dövhet, tinnitus-ljudöverkänslighet eller kombinerad syn-hörselnedsättning och har behov av rehabilitering är välkommen att kontakta oss.


Till Hörselhabiliteringen tidigare hörsel- och dövenheten kan du komma via remiss från öron-näsa-halsklinik, audionommottagning, vårdcentral, företagshälsovård m.fl. Om du sedan tidigare haft kontakt med oss och behöver ta ny kontakt kan du inkomma med en egenremiss.

Driftsform

Driftsform: Region

 • Klicka på länken nedan, skriv ut egenremissen och fyll i blanketten för hand.

  • Kartläggning, individuell habiliteringsplan och kontinuerlig individuell uppföljning.
  • Information om samhällets stödåtgärder, samverkan vid kontakt med myndigheter och andra verksamheter, hjälp med ansökningar om olika stödinsatser.
  • Samtalsstöd enskilt och/eller i grupp eller för anhöriga.
  • Kunskap kring hörselnedsättningens konsekvenser och strategier.
  • Rådgivning kring utformning av den akustiska miljön.
  • Information till anhöriga, kollegor och kurskamrater.
  • Initiativ till arbetsplatsutredning samt uppföljning.
  • Visning och korttidslån av kompenserande hörseltekniska hjälpmedel.
  • Ordination av bild- och texttelefonIntroduktion och träning i Teckenspråk (TSP) och Tecken som stöd (TSS).
  • Kontakt med intresseföreningar.
  • Kommunikationsutredning inför eventuell cochleaimplantatoperation.
  • Rehabilitering och hörträning efter cochleaimplantatoperation.
  • Gruppverksamhet utifrån behov och möjligheter i verksamheten.
  • Kunskap kring funktionsnedsättningen, dess konsekvenser och strategier enskilt och i grupp (t.ex. hörselgrupp, temaföreläsningar).
  • Information om samhällets resurser samt stöd inför val av förskola/skola.
  • Samtalsstöd enskilt och/eller i grupp.
  • Introduktion i tecken som stöd (TSS).
  • Uppföljning av barnets språkutveckling/kommunikation/kommunikationsbedömning och efter behov individuella insatser.
  • Ordination av bild- eller texttelefon.
  • Tillsammans med vårdnadshavare ge information och kunskap kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning till personal och klasskamrater på förskola/skola.
  • Vid behov medverka vid nätverksmöten/konferens i förskola/skola.
  • Rekommendation av hörseltekniska hjälpmedel och akustisk miljö i förskola/skola.
  • Information och uppföljning av hörseltekniska hjälpmedel.
  • Förmedla kontakt med intresseföreningar.

Remisskrav

Ja, vid första kontakt. Egenremiss vid återupptagande av kontakt efter avslut.

Åldersregler

Vi tar emot patienter i alla åldrar.

Till toppen av sidan