Hörselhabiliteringen, Växjö

JF Liedholms väg 12, Växjö

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
0470-58 87 30
Öppet idag

Stängt

  Telefontid idag

  Stängt

   Fler tider och telefonnummer

   Telefontider
   • Mån - Fre08:30 - 10:30
   • Mån - Fre13:00 - 14:00
   Öppettider
   • Mån - Fre08:00 - 16:00 Lunch 11.50-12.50.

   Besöksadress:
   JF Liedholms väg 12, Växjö
   Län, kommun:
   Kronobergs län, Växjö
   Postadress:
   Region Kronoberg, Hörselhabiliteringen, Box 1223, 351 12 Växjö

   Vägbeskrivning

   Hitta hit:

   Du hittar oss på Sigfridsområdet i Växjö.

   Buss: Lämpliga busslinjer från resecentrum är nr 1 eller 5 mot Teleborg eller nr 3 mot Universitetet. Avstigning vid hållplats Simhallen eller Kampen. Det finns också möjlighet att åka med serviceturen som bokas via Serviceresor.

   Bil: Från Centrum ta Storgatan/Teleborgsvägen öster ut. Strax efter simhallen som ligger på höger sida, sväng vänster in på Tingsrydsvägen. Ta första avfarten till höger mot Sigfridsområdet. Ta sedan vänster på Sigfridsvägen och därefter direkt höger.

   Du som har en hörselnedsättning, dövhet, tinnitus-ljudöverkänslighet eller kombinerad syn-hörselnedsättning och har behov av rehabilitering är välkommen att kontakta oss.


   Till Hörselhabiliteringen tidigare hörsel- och dövenheten kan du komma via remiss från öron-näsa-halsklinik, audionommottagning, vårdcentral, företagshälsovård m.fl. Om du sedan tidigare haft kontakt med oss och behöver ta ny kontakt kan du inkomma med en egenremiss.

   Driftsform

   Driftsform: Region

   Information till patienter

   Remisskrav

   Nej

   • Klicka på länken nedan, skriv ut egenremissen och fyll i blanketten för hand.

    • Kartläggning, individuell habiliteringsplan och kontinuerlig individuell uppföljning.
    • Information om samhällets stödåtgärder, samverkan vid kontakt med myndigheter och andra verksamheter, hjälp med ansökningar om olika stödinsatser.
    • Samtalsstöd enskilt och/eller i grupp eller för anhöriga.
    • Kunskap kring hörselnedsättningens konsekvenser och strategier.
    • Rådgivning kring utformning av den akustiska miljön.
    • Information till anhöriga, kollegor och kurskamrater.
    • Initiativ till arbetsplatsutredning samt uppföljning.
    • Visning och korttidslån av kompenserande hörseltekniska hjälpmedel.
    • Ordination av bild- och texttelefonIntroduktion och träning i Teckenspråk (TSP) och Tecken som stöd (TSS).
    • Kontakt med intresseföreningar.
    • Kommunikationsutredning inför eventuell cochleaimplantatoperation.
    • Rehabilitering och hörträning efter cochleaimplantatoperation.
    • Gruppverksamhet utifrån behov och möjligheter i verksamheten.
    • Kunskap kring funktionsnedsättningen, dess konsekvenser och strategier enskilt och i grupp (t.ex. hörselgrupp, temaföreläsningar).
    • Information om samhällets resurser samt stöd inför val av förskola/skola.
    • Samtalsstöd enskilt och/eller i grupp.
    • Introduktion i tecken som stöd (TSS).
    • Uppföljning av barnets språkutveckling/kommunikation/kommunikationsbedömning och efter behov individuella insatser.
    • Ordination av bild- eller texttelefon.
    • Tillsammans med vårdnadshavare ge information och kunskap kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning till personal och klasskamrater på förskola/skola.
    • Vid behov medverka vid nätverksmöten/konferens i förskola/skola.
    • Rekommendation av hörseltekniska hjälpmedel och akustisk miljö i förskola/skola.
    • Information och uppföljning av hörseltekniska hjälpmedel.
    • Förmedla kontakt med intresseföreningar.

   Till toppen av sidan