Barn- och ungdomshälsan 6-18 år

Västra Esplanaden 9 A, plan 2, 352 31 Växjö

Följande tider har våra behandlare telefontid, då kan du ringa för rådgivning eller för att anmäla nya ärende:

Måndag och onsdag kl 13-15

Tisdag, torsdag, fredag kl 8.30-10.30

Telefonnummer:

0470-58 20 30

Telefontider:

 • Mån-Tis13:00 - 14:00
 • Mån-Fre08:00 - 11:00
 • Tor13:00 - 14:00

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Västra Esplanaden 9 A, plan 2, 352 31 Växjö
Län, kommun:
Kronobergs län, Växjö
Postadress:
Barn- och ungdomshälsan, Västra Esplanaden 9 A, plan 2, 352 31 Växjö

Barn-och ungdomshälsan är en första linjen-mottagning som vänder sig till barn och unga i åldrarna 6-18 år med lätt till måttlig psykisk ohälsa och deras familjer. Det kan till exempel handla om oro/rädsla, nedstämdhet, kriser, problem i familjen, stress eller sömnsvårigheter.

Barn-och ungdomshälsan erbjuder bedömning, stöd och kortare insatser till barn/ ungdomar och familjer t.ex.:

 -Rådgivning, stöd och information om psykisk ohälsa

- Behandling – individuell och/eller familj

- Gruppbehandling, föräldrastödsgrupper och föreläsningar

Vid behov samverkar vi med skola/elevhälsa, socialtjänst, BUP och övrig hälso-och sjukvård

Här arbetar psykologer, kuratorer, behandlingspedagog, sjuksköterska och sekreterare, alla med lång erfarenhet av att jobba med barn, ungdomar och familjer.

Vi arbetar med behandlingskontakter där vi träffas 1-5 gånger.

 

 

 

 

 • Telefonnummer 0470- 58 20 30

  Följande tider har våra behandlare telefontid, då kan du ringa för rådgivning eller för att boka tid.

  Måndag och onsdag kl 13-15

  Tisdag, torsdag och fredag kl 8.30 -10.30

   

  Telefontid till vår sekreterare

  Måndag- fredag 8-11

  måndag, tisdag och torsdag 13-14

   

  • Genom att logga in på våra e-tjänster "Av/omboka tid direkt" kan du själv ändra tiden för ditt bokade besök gällande vissa samtal.

  • Om tolk är bokad till besöket måste du alltid kontakta oss via telefon för att avboka eller ändra tid.
 • Länkar:

  Nationella satsningar kring barn och unga: SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) - Psykiska hälsa

  Presentationsfilm Barn- och ungdomshälsan i Kronoberg på SKL:s hemsida.

  Våga se, våga agera - tecken på att barn och ungdomar far illa av Stiftelsen Allmänna Barnhuset

  Kunskapsguiden - en nationell plattform som samlar kunskap inom vård och omsorg

  Tips på böcker:

  Fem gånger mer kärlek, av Martin Forster
  Jag törs inte men gör det ändå, av Martin Forster
  Tonåringar: om livet med nästan vuxna barn, av Ingrid Gråberg och Jenny Klefborn
  Välfärdslandets gåta, av Carl Lindgren och Frank Lindblad

   

  Aktuell forskning:

  Här kan du läsa om olika forskningssatsningar kring barns och ungas psykiska hälsa: FAS - Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap

  Det är bättre att stämma i bäcken än i ån - en rapport om att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser kring barn och unga (Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog SEE AB 2008-02-20

Barn och ungdomshälsan arbetar med familjer och barn mellan 6-18 år. Vi arbetar för att främja psykisk hälsa och att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Vi träffar föräldrar och barnungdomar antingen tillsammans eller var för sig när det finns behov av att prata om tankar, känslor och beteenden och att söka lösningar på upplevda problem.


Verksamhetschef Anna Bärtås 0470-588000

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region