Bildundersökningar och röntgen

Är det farligt att undersökas med radioaktiva läkemedel?

Fråga

Är det farligt att undersökas med radioaktiva läkemedel? Kan det orsaka cancer?

Svar

Risken med radioaktiva läkemedel är mycket liten. Radioaktiva läkemedel avger visserligen en typ av strålning som kan skada cellerna. Det kan göra att cancer uppstår efter många år eller årtionden. Men det är sällsynt. Stråldoserna är mycket låga. Det kan vara mer riskabelt att avstå från en undersökning som en läkare bedömer är nödvändig. Radioaktiva läkemedel ges bara om nyttan är större för dig än risken.

Cancer har sällan en enda orsak. Ofta kan ärftlighet, övervikt eller vanor som rökning ha större betydelse än strålning för risken att få cancer.

När används radioaktiva läkemedel?

Vanliga undersökningar med radioaktiva läkemedel är skelettskintigrafi, lungskintigrafi, hjärtskintigrafi och undersökning med PET-kamera. De kallas också nuklearmedicinsk undersökning eller isotopundersökning. Ibland får du det radioaktiva läkemedlet som en spruta i blodet, ibland ska läkemedlet sväljas eller andas in. Sedan kan läkaren använda en särskild kamera för att se om en sjukdom har spridit sig eller hur ett organ fungerar.

Strålningen minskar successivt och upphör oftast efter ett till två dygn. Ibland tar det längre tid. Det beror på vilket radioaktivt läkemedel som har använts. Du kan oftast vara nära andra människor medan strålningen finns kvar. Personalen där du undersöks kommer att berätta för dig om det är något särskilt du behöver tänka på.

Du som är gravid

Oftast får du vänta till efter förlossningen om du behöver bli undersökt med radioaktiva läkemedel. Det är för att undvika att fostret utsätts för onödig strålning. Att bli undersökt när du är gravid ökar risken för cancer hos barnet senare i livet. Men den risken är mycket liten.

Ibland bedömer läkaren att det är viktigt att du blir undersökt trots att du är gravid. Då kan det vara mer skadligt för dig och fostret om du avstår från undersökningen. Det finns rutiner för att hålla stråldosen till fostret så låg som möjligt. 

Du som ammar

Du kanske behöver göra ett uppehåll med amningen om du ska undersökas med radioaktiva läkemedel. Det beror på vilken sorts undersökning det är. Fråga personalen där du ska undersökas så får du veta vad som gäller för dig.

Barn och radioaktiva läkemedel

Risken för barn som får radioaktiva läkemedel är liten men ändå högre än för vuxna. Barn växer och är därför känsligare för strålning. Dessutom tar det ofta många år för cancer att uppstå, om orsaken är strålning. Risken är därför högre för yngre personer än för personer som redan har levt större delen av sina liv.

Personalen anpassar undersökningen efter varje barn och ser till att stråldosen blir så låg som möjligt.

Till toppen av sidan