Syn

Skelning hos barn

Skelning innebär att barnet har svårt att rikta båda ögonen åt samma håll. Det gör att barnet kan se dubbelt. Ibland kan synen utvecklas sämre. Det finns olika behandlingar för att rätta till skelningen. Glasögon kan hjälpa om barnet har ett brytningsfel. Synen kan ibland tränas genom att ena ögat täcks för. Ibland behövs operation.

Skelning kan också vara dold. Då märks skelningen oftast när barnet är trött och ögonen glider isär. Det är vanligt att nyfödda barn skelar då och då eftersom synen inte är färdigutvecklad. Även vuxna kan skela eller se dubbelt.

Till toppen av sidan