Infektioner i mage och tarmar

Frågor och svar om VRE - vancomycinresistenta enterokocker

Innehållet gäller Kalmar län

Här kan du ta del av de vanligaste frågorna och svaren kring vad som gäller om du har den multiresistenta bakterien VRE.

Hur har jag kunnat bli smittad?

VRE smittar som kontaktsmitta. Den vanligaste smittvägen är genom händer som förorenats vid toalettbesök och sedan sprider smitta vidare genom olika ytor, till exempel handtag och kranar.

Det är vanligtvis i sjukvården som VRE sprids. Där kan det röra sig om ytor i omgivningen till en patient som bär VRE. Det handlar främst om toaletter och badrum, men också sängkläder och olika föremål. För att man ska bli bärare måste VRE komma ner i tarmen genom munnen eller föras över till öppna sår. När VRE hamnar på ytor i patienters omgivning kan bakterien vara mycket svår att få bort om man inte rengör och desinficerar tillräckligt ofta och noggrant.

Hur smittar VRE?

VRE sprids oftast genom händer som förorenats vid exempelvis toalettbesök. Risken att du sprider smitta är större om du har diarré. Att ha urinkateter, stomi eller vätskande sår kan innebära en ökad risk för att sprida smitta om VRE finns i urin, avföring eller sår.

Var finns VRE?

VRE finns i tarmen utan att man märker det. Man är alltså så kallad bärare av bakterierna.

Vilka symtom får jag av VRE?

De allra flesta får aldrig några symtom alls. Det är i de enstaka fall som man utvecklar en infektion som man får symtom på själva infektionen. VRE orsakar sällan infektioner men kan ge upphov till urinvägsinfektioner, infektioner efter operationer i magen och i sällsynta fall blodförgiftning och infekterade hjärtklaffar.

Kan jag ta emot besök hemma eller på sjukhuset om jag bär på VRE?

På sjukhus får du ta emot besök på rummet. Det finns inga hinder att ta emot besök eller att träffa andra personer i hemmet eller på andra platser.

Hur behandlas infektioner orsakad av VRE?

Du blir inte behandlad om du enbart bär på VRE. Får du en infektion orsakad av VRE som ska behandlas med antibiotika så behövs antibiotika som fungerar mot just VRE. Det är därför viktigt att du berättar för sjukvårdspersonalen att du är bärare av VRE för att du ska få rätt antibiotikabehandling.

Inte vanligt i samhället

VRE har fått spridning som vårdrelaterad smitta, men är inte alls vanligt ute i samhället på samma sätt. Risken och problemen man kan förutse gäller alltså framförallt sjukvården.

Kan jag bli av med VRE?

Eftersom VRE blir en del av den normala tarmfloran kan man bära VRE länge, i månader och till och med år. Det går inte att säga hur länge just du bär på bakterierna, men de flesta blir sannolikt av med dem efter hand. Har du sår, urinkateter eller stomi kan det vara svårare att bli av med VRE.

Hur kan jag undvika att smitta andra om jag är diagnostiserad med VRE?

Bär du VRE så finns det i tarmfloran. Den viktigaste åtgärden för att undvika att föra sina tarmbakterier till andra är att tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten efter toalettbesök.

Hur ska jag göra när jag besöker sjukvården, exempelvis på planerade besök?

Tala gärna om för den personal som tar emot dig att du har diagnostiserats med VRE. Din journal ska vara märkt med en uppmärksamhetssymbol så att personalen redan vet om det. Men det skadar aldrig att vara extra tydlig så att personalen kan göra rätt och minimera risken för spridning.

Behöver mina nära anhöriga ta prover för VRE efter att jag diagnostiserats med VRE?

Nej, det görs inte någon smittspårning i hushållen. Men dina nära anhöriga får gärna vid egna sjukvårdskontakter tala om att man funnit VRE hos en anhörig. Då kan personalen i samband med besöket avgöra om det är aktuellt med provtagning även för dem.

Hur ska jag göra om jag inte kan ta mig till hälsocentralen för VRE-provtagning?

Vänd dig i så fall till de som ordinerat provet för att få hjälp.

Vad händer om jag är bärare?

Det är viktig information, dels för dig själv och dels för att undvika spridning av bakterien till andra inom sjukvården där VRE har visat sig kunna ge upphov till utbrott. För din egen del är det bra att veta att du bär på en antibiotikaresistent bakterie så att du kan få lämplig antibiotika om du får en infektion. Vi bär ju hela tiden en stor mängd bakterier i tarmen, på hud och slemhinnor. En andel av dessa kan ge infektion om de får tillfälle. Man kan inte säga att risken att bli sjuk är högre om man bär VRE än om man bär andra bakterier som inte är antibiotikaresistenta.

Ska jag be att få ta prover bara för att jag är orolig?

Nej, i smittspårningen tas prover för att förhindra vidare spridning där den risken är störst. Behöver du lämna prov blir du kontaktad av sjukvården.

Vad kan jag göra för att minska risken att sprida VRE?

Med god handhygien är risken att sprida VRE liten och du kan leva som vanligt, även vid intim kontakt. Var noga med att tvätta händerna

  • efter toalettbesök
  • efter att du skött eventuell urinkateter eller sår
  • innan du hanterar mat.
Till toppen av sidan