Att leva med cancer

Film: Efter cancerbehandlingen - och sen då?

I filmen pratar sjuksköterskan Sanna Wärn om känslor och tankar som kan komma när man är färdig med cancerbehandlingen.

Sanna Wärn är sjuksköterska med cancervård som specialitet. Hon arbetar på Cancerfonden. Där finns Cancerlinjen som både cancersjuka och närstående kan kontakta för att få stöd.

Det är vanligt att behöva någon att prata med under sjukdomstiden, men även efteråt. Det kan vara starka känslor och många frågor att hantera när behandlingen är klar och du förväntas fortsätta med ditt liv. I filmen berättar Sanna Wärn om några av de råd som hon och hennes kolleger brukar ge.

Filmen är cirka 4 minuter.

Använd knapparna i filmspelaren för att visa filmen i större format. Ljudet på datorn måste vara på om filmens ljud ska höras.

Till toppen av sidan