Lagar och bestämmelser

Vård- och stödsamordning genom case manager (CM) för dig med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och bor i Kalmar län kan skicka in en förfrågan om vård- och stödsamordning. En vård- och stödsamordnare, även kallad case manager (CM), kan hjälpa dig att få ökad livskvalitet genom att samordna kontakter med exempelvis vården, närstående och myndigheter.

Till toppen av sidan