Lagar och bestämmelser

Om patientens rätt att välja läkare och annan vårdpersonal

Innehållet gäller Kalmar län

Du är alltid välkommen att framföra önskemål om, men du kan inte bestämma, vem som ska undersöka, vårda eller behandla dig.

Till toppen av sidan