Lagar i vården

Stödperson för dig som tvångsvårdas eller isoleras i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Du som tvångsvårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om patienten och stödpersonen önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Så här gör du för att få en stödperson

Vänd dig till personalen på avdelningen eller läkare om du behöver en stödperson.

Stödpersonen

  • är en från sjukvården fristående person
  • är en medmänniska som är intresserad av att stödja dig som tvångsvårdas
  • har rätt att besöka dig på avdelningen eller annan plats du befinner dig
  • har rätt att vara med vid förhandling i domstol, om du vill
  • kan hjälpa dig att vidga ditt sociala skyddsnät och hjälpa till med myndighetskontakter
  • har tystnadsplikt.

Stödpersonen ska inte:

  • ersätta vårdpersonal
  • ta över ansvaret för ekonomi
  • vara ditt juridiska ombud.

Fler stödpersoner behövs – anmäl ditt intresse

Att bli stödperson är ett uppdrag för dig som vill hjälpa en medmänniska. För att bli stödperson krävs ingen speciell utbildning, förutom den som patientnämndens kansli ger. Har du erfarenhet från vård eller social omsorg kan det vara värdefullt. Att vara stödperson är ett frivillighetsuppdrag, det är viktigt att stödpersonen har ett socialt engagemang och intresse för andra människor. Eftersom patienter inte är en enhetlig grupp, behövs stödpersoner från alla åldersgrupper, alla delar i samhället och olika kulturer.

Att vara stödperson innebär att stödja den som tvångsvårdas under tystnadsplikt och att ha kontinuerlig kontakt med patient och patientnämnd. Du har även rätt att närvara vid förhandlingar i domstol. Som stödperson får du utbildning, stöd och handledning samt viss ekonomisk ersättning för uppdraget.

Patienter som vårdas enligt psykiatrisk tvångsvård kan behöva stöd utifrån och har enligt lag rätt att begära och få en stödperson utsedd. Stödpersoner rekryteras, utbildas och förordnas av patientnämnden.

Vill du också bli stödperson? Klicka på nedan länk för att göra en digital intresseanmälan via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ring oss direkt.

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer eller har frågor.

Läs mer om Patientnämnden Kalmar län på regionkalmar.se.

Läs mer på 1177.se

Till toppen av sidan