Stöd och behandling på nätet

Tobakshjälpen, digital behandling med personlig återkoppling

Innehållet gäller Kalmar län

Tobakshjälpen är en digital tobaksavvänjning för dig som vill sluta röka eller snusa.

Upplägget i programmet ger en struktur för arbetet med att sluta använda tobak och fokuserar på viktiga förändringar som behöver göras. I programmet finns viktig information, praktisk vägledning och aktiva övningar med möjlighet för dig att gå tillbaka och repetera.

Så går behandlingen till

Behandlingen med Tobakshjälpen tar fem till sex veckor. Kontakten sker sedan med större mellanrum för att sedan avslutas med en uppföljning ett år efter start.

Du arbetar med beteenden, tankar och känslor som har samband med tobaksanvändandet och får kunskap ock verktyg för att underlätta avvänjningen.

Du behöver ha tillgång till internet. Du arbetar självständigt i din takt med de olika stegen. En specialutbildad tobaksavvänjare finns som stöd under hela behandlingstiden.

Hur får jag tillgång till programmet?

Kontakta en tobaksavvänjare på din hälsocentral så får du veta mer.

Till toppen av sidan