1177.se

Visa vårdmottagning på 1177.se

För att en mottagning ska kunna visas som ett kontaktkort på 1177.se måste den vara ansluten till katalogtjänsten HSA. Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.

Det är bara mottagningar inom svensk vård eller omsorg som kan anslutas till HSA. Det kan prövas av ett särskilt råd, om det behövs.

I varje region finns det HSA-ansvariga som ser till att de mottagningar som är anslutna till regionen finns med i HSA-katalogen. De ser även till så att informationen om mottagningen är korrekt och uppdaterad.

Kalmar län

Mottagningar som drivs av Region Kalmar län

För mottagningar som drivs av Region Kalmar län är det Region Kalmar län som ansvarar för att mottagningen finns med i HSA, vilket är grundförutsättningen för att synas på 1177.se. Det gäller både vård- och tandvårdsmottagningar. HSA-administratörer finns i alla förvaltningar och är de som registrerar och uppdaterar kontaktuppgifter i HSA.

Om du representerar en mottagning som drivs av Region Kalmar län och behöver mer information om hur din mottagning kan synas på 1177.se ska du kontakta Region Kalmar läns HSA-förvaltning. 

Att ansluta en privat mottagning till HSA

För att ansluta en privat mottagning behöver du anlita ett HSA-ombud. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata mottagningar som har avtal med regionen att ansluta till HSA genom regionen i stället för via ett ombud. Kontakta din region för mer information.

Läs mer om att ansluta sig till HSA-katalogen och om HSA-ombud.

Till toppen av sidan