Digital tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse Journalen

Journalen är en e-tjänst som förvaltas av Inera. Det är viktigt att så många som möjligt kan använda den. Därför pågår ständigt ett arbete med att förbättra tjänstens tillgänglighet. Här beskrivs de brister som redan är kända och hur du själv kan göra om du vill rapportera in brister i tjänstens tillgänglighet.

Journalen ska som lägst uppnå nivå AA enligt den standard för tillgänglighet som beskrivs i WCAG 2.1.

Målet är att Journalen ska fungera oavsett om du har en funktionsnedsättning eller använder ett hjälpmedel för att ta del av innehållet. Genom att rapportera brister eller hinder som du stöter på, hjälper du till att förbättra tjänstens tillgänglighet för alla användare.

Hur tillgänglig är journalen?

Journalen uppfyller till största del lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten i tjänsten. Vi kommer att försöka åtgärda problemen så snart det är möjligt.  

Brister i tillgängligheten

Delar av innehållet har ett språk som kan vara svårt att förstå. Det kan gälla innehållet i en journal, men även vissa ord och begrepp i tjänstens navigation eller presentation.

Så testar vi Journalens tillgänglighet

Interna tillgänglighetstester och externa granskningar genomförs löpande.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Inera hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG på den här sidan.

Till toppen av sidan