1177.se

Anslutning till tjänsten för 1177:s API

Möjligheten att ansöka om API-nyckel för att spegla innehåll från 1177.se erbjuds i nuläget enbart till regioner.

API är en teknisk tjänst som kan användas för att utveckla egna tillämpningar med innehåll från 1177.se. Genom ett standardbaserat gränssnitt får du tillgång till artiklar i olika innehållskategorier. Tjänsten möjliggör att du kan spegla texter från 1177.se till dina egna plattformar.

Med hjälp av en teknisk nyckel implementerar du API-lösningen i ditt system och kan i egna kanaler spegla våra texter som vi producerar och uppdaterar. Det ger dina användare relevant och aktuell kunskap inom hälsa och vård.

Intresseanmälan för en API-nyckel

Instruktion för att använda nya API:et för syndikering för 1177.se

Använd adressen https://www.1177.se/api/ med din API-nyckel för att kunna ansluta.

Anslutning

För att kunna använda API:et behöver man skicka med nyckeln i headern på requestet och inte i query-strängen. Läs mer här: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Authorization

 1. Nyckeln skall heta: Authorization
 2. Värdet på nyckeln skall vara:
  “ApiKey nyckelvärde”, exempel
  ”ApiKey 3c7cee9c-a184-47aa-b06a-d895b7377920”

Om du inte skickar med nyckeln eller har fel nyckel får du felmeddelande att man inte är behörig (error code 401).

Alla artiklar/Fullhämtning

Anropet till API:et är https://www.1177.se/api/artiklar för att hämta ut alla artiklarna.

Specifik artikel

Enskilda artiklar kan hämtas med sidans id-nummer, till exempel https://www.1177.se/api/artiklar/17705

Regionaliserade artiklar

Det går att hämta ut artiklar som är regionaliserade, till exempel https://www.1177.se/api/kronoberg/artiklar/

Format

 1. Summary är av typen text och inte html, till exempel:

  <summary type="text">Ingress på sidan</summary>

 2. Kategorierna för sidorna kan vara nya och ändrade, till exempel:

  <category term="Liv & hälsa" />
  <category term="Reseråd och vaccinationer" />
 3. Artiklarna har olika informationstyper som exponeras via egenskapen informationtype, till exempel:

  <informationtype xmlns="https://www.1177.se/api/ext/">Artikel</informationtype>

 4. Datumfält har nytt format, till exempel:

  <published>2019-01-16T14:39:09Z</published>
  <updated>2019-01-16T16:30:31Z</updated>
  <lastsaved xmlns="https://www.1177.se/api/ext/">2019-01-16T16:30:31Z</lastsaved>
 5. Alla artiklarna har nya id, till exempel:

  <id>urn:uuid:966e1c02-366c-46f0-8ef2-d05718d62190</id>

  eller

  <link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.1177.se/api/artiklar/17705/" />
 6. Innehållet i artikeln kommer i noden
  <content type="html">Sidans html text</content>

Innehållet är HTML-encodat.

Ett exempel kan se ut så här:

<content type="html"><div id="react_0HLJT4986UN8T"><div data-reactroot=""><div><div class="c-chapter-container"><h2>Reseråd</h2><div><div class="c-chapter"><div><h3>Råd om mat</h3>

<div class="section body-text">

<p>Det finns ett par råd om mat och dryck som du kan följa för att försöka minska risken att få turistdiarré på resan. Men eftersom smittämnena som orsakar diarré är vanliga är det inte lätt att undvika besvär.</p></content>

Övrigt

 • Bilder och videoblock följer inte med i API:et.
 • Vid felaktiga inparametrar returneras 400 Bad Request
 • Vi använder enbart kategorier som är satta på sidan
Till toppen av sidan