Tandhälsa

Frisktandvård i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Frisktandvård är ett avtal där du får regelbunden tandvård till fast pris i tre år.

Tjej och kille skrattar och håller i varsitt padelrack.

På Folktandvården i Kalmar län är tandvården gratis till och med det år du fyller 23 år. Från det år du fyller 24 kan du teckna ett frisktandvårdsavtal. Du får ett fast pris i tre år för din tandvård. Där ingår till exempel:

 • regelbundna undersökningar med röntgen 
 • förebyggande vård
 • lagningar
 • hjälp vid problem med visdomständer
 • rotfyllningar
 • bettskena
 • akuta besvär
 • i vissa fall kan även specialisttandvård ingå. Remiss krävs från din allmäntandvårdsklinik.
 • du kan betala per månad via autogiro eller per år med faktura.
 • du kan flytta avtalet inom Folktandvården i hela Sverige.
 • du får akuttandvård. Det gäller även på andra folktandvårdskliniker i Sverige.

Så tecknar du frisktandvårdsavtal

1. Undersökning

 När du kommer på ditt bokade besök gör vi en undersökning. För undersökning och eventuell behandling betalar du ordinarie pris.

2. Bedömning av munhälsa

Med utgångspunkt från undersökningen bedömer vi din munhälsa. Detta styr vilken prisklass som ska gälla för dig.

3. Teckna avtal

När din undersökning och eventuell behandling är klar kan du teckna frisktandvårdsavtal. I avtalet ingår ett individuellt anpassat egenvårdsprogram med information om hur du ska sköta dina tänder. Avtalet gäller i tre år och kommande undersökningar och de flesta behandlingar ingår under denna period.

Vad kostar Frisktandvård?

Du som tecknar frisktandvårdsavtal placeras i en premiegrupp. Placeringen grundas på en bedömning av din munhälsa. Ju bättre munhälsa, desto lägre pris.

Priser frisktandvård

Pris (kronor per månad). Priserna gäller från den 15 januari 2024. 

Prisklass Upp till 29 år eller 65 år och äldre 30-64 år
1 36 kronor 61 kronor
2 61 kronor 86 kronor
3 109 kronor 134 kronor
4 170 kronor 195 kronor
5 259 kronor 284 kronor
6 318 kronor 343 kronor
7 393 kronor 418 kronor
8 492 kronor 517 kronor
9 595 kronor 620 kronor
10 762 kronor 787 kronor
*Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är avdraget i priserna.

*Alla i åldrarna upp till 29 år, samt 65 år och äldre får ett årligt bidrag på 600 kronor. Åldersgruppen 30-64 år får ett årligt bidrag på 300 kr. Det allmänna tandvårdsbidraget används som delbetalning av priserna i Frisktandvården. Därför skiljer sig priserna beroende på ålder.

Du som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag får använda det som delbetalning för ditt Frisktandvårdsavtal. 

Det här påverkar ditt pris

 • din ”tandhälsohistoria” bland annat: karies, fyllningar, rotfyllningar, kronor, broar, tandköttsinflammation, tandlossning, frätskador.
 • om dina tänder utsätts för extra påfrestningar, till exempel om du gnisslar tänder.
 • hur du sköter dina tänder.
 • dina kostvanor.
 • om du röker eller snusar.

Du som har ett frisktandvårdsavtal

Här hittar du som är frisktandvårdskund information angående ditt frisktandvårdsavtal.

Byte av kontonummer

Om du betalar ditt frisktandvårdsavtal med autogiro och byter bank eller kontonummer behöver vi dina nya uppgifter.

Meddela dina nya kontouppgifter genom att logga in och använd våra e-tjänster eller kontakta din folktandvårdsklinik.

Om du flyttar

Som frisktandvårdskund kan du ta med ditt avtal om du flyttar till en annan region. Meddela oss via våra e-tjänster eller kontakta din folktandvårdsklinik. Den klinik närmast din nya adress kommer att erbjuda dig en tid när det är dags.

Förlängning av ditt frisktandvårdsavtal

Ditt frisktandvårdsavtal gäller i tre år, därefter förlänger vi ditt avtal och du får det hemskickat. Om du inte önskar förlänga ditt avtal kontaktar du din folktandvårdsklinik.

Har du frågor om ditt frisktandvårdsavtal är du välkommen att kontakta oss via våra e-tjänster eller din folktandvårdsklinik.

E-tjänster för Frisktandvård

Logga in och använd våra e-tjänster för Frisktandvård. I våra e-tjänster kan du: 

 • ange kontonummer för autogiro
 • byta kontonummer
 • flytta ditt avtal till Folktandvård utanför Kalmar län
 • ställa en fråga om Frisktandvård.  

Läs mer om rättigheter i vården

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan