Vävnadsprov och cellprov

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Den här texten finns även på lätt svenska.

Gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till kvinnor i Sverige. Genom att cellförändringar då kan upptäckas och behandlas tidigt ger provtagningen ett skydd mot livmoderhalscancer. Sjukdomen har därför blivit betydligt mindre vanlig under de senaste 40 åren.

Det skiljer sig mellan olika regioner hur ofta du kallas och hur cellprovet analyseras. 

Läs mer om cellprov, vilka som kallas och hur provet analyseras i din region:

Du som bor i region Skåne läser vidare här.

Du som bor i region Västernorrland läser vidare här.

Du som bor i en region som inte nämns i ovanstående länkar, läser vidare här.

Kalmar län

Vanliga frågor och svar

Varför ska jag ta ett gynekologiskt cellprov?

Alla kvinnor i Sverige i åldern 23-65 år kallas flera gånger i livet till gynekologisk cellprovskontroll. Provtagningen görs för att skydda kvinnor mot sjukdomen. I ovanliga fall upptäcks cancer. Det sker nästan alltid i ett så tidigt skede att cancern går att bota.

Vilket skydd får jag av att gå på cellsprovskontroll?

Om du går på regelbundna kontroller får du ett 90 procentigt skydd mot livmoderhalscancer.

Behöver jag ta provet om jag är vaccinerad mot livmoderhalscancer? (HPV-vaccin).

Vaccinet skyddar inte helt mot livmoderhalscancer. För de som vaccineras i mellanstadiet är skyddet ungefär 70 procent. Vaccination senare i livet ger ett lägre skydd. Därför är det viktigt att du går varje gång du blir kallad till cellprovtagning, även om du är vaccinerad. Om du har vaccinerats mot HPV och också deltar i screeningprogrammet är risken mycket liten att du får livmoderhalscancer.

Känns det om jag har cellförändringar?

Du kan inte själv känna om du har cellförändringar. Cellförändringar ilivmoderhalsen utvecklas långsamt och märks inte. Genom att lämna cellprov kan vi upptäcka förändringar tidigt. Cellprovet gör att du kan skydda dig mot livmoderhalscancer.

Är cellförändringar samma sak som livmoderhalscancer?

Nej, det är inte alls samma sak. Cellförändringar är vanligt och alla förändringar är inte farliga. Men det finns också cellförändringar som kan utvecklas till cancer. De förändringarna behöver behandlas.

Räcker det att göra undersökningen en gång?

Nej, varje provtagning är viktig. Kvinnor i åldern 23-50 får en kallelse vart tredje år. Kvinnor som är 51-65 år får en kallelse vart femte år. Du bör gå varje gång du blir kallad till en gynekologisk cellprovtagning.

Hur görs undersökningen?

Provet tas i en gynekologstol av en barnmorska. Du får ta av dig på underkroppen. Sedan tar barnmorskan ett cellprov från livmodertappen islidan med en liten mjuk borste och en spatel. En spatel är som en glasspinne. En del kvinnor tycker att det är obehagligt att ligga i en gynekologstol, men provtagningen tar bara någon minut.

Ska jag gå på cellprovtagning om jag är gravid?

Tala med din barnmorska när du kommer på besök. För det mesta går det bra att ta prov.

Hur lång tid måste jag vänta för att få svar på cellprovtagningen?

Du får svaret hemskickat i brevlådan. Om du inte har fått svar efter tre månader eller om du har frågor om ditt cellprov är du välkommen att kontakta mödrahälsovårdsmottagningen.

Vad händer om provet visar att jag har cellförändringar?

Ungefär 5% av alla cellprov visar cellförändringar. Det är mycket ovanligt att cellförändringarna är cancer. Lätta cellförändringar kan ofta läka ut av sig själva och behöver därför inte alltid behandlas. Om ditt prov visar cellförändringar får du tid hos en gynekolog som gör en undersökning. Om läkaren bedömer att förändringarna kan utvecklastill cancer får du en tid för behandling.
Vid behandlingen tas förändringarna bort. Det är en enkel operation som oftast görs med lokalbedövning. Efter behandlingen behöver de flesta kvinnor gå på fler kontroller än de som inte har haft några cellförändringar.

Vad händer om jag missar min inbokade tid?

Kontakta mödrahälsovårdsmottagningen för att boka en ny tid om den inbokade tiden inte passar eller om du har missat din tid.

Varför får en del kvinnor livmoderhalscancer?

Cancer i livmoderhalsen orsakas oftast av humant papillomvirus (HPV) som sprids sexuellt. Cellförändringarnasom kommer av viruset kan utvecklas till livmoderhalscancer. Alla kvinnor som har sex, eller som har haft sex, kan få livmoderhalscancer.

Är livmoderhalscancer ärftligt?

Nej, livmoderhalscancer är inte direkt ärftligt. Immunförsvarets förmåga att bekämpa HPV kan vara olika från person till person och denna förmåga kan delvis vara ärftlig.

Jag känner mig frisk, ska jag ändå gå?

Ja, cellförändringar som orsakar livmoderhalscancer känns inte. Det är därför viktigt att du går på gynekologiskcellprovtagning, även om du känner dig frisk.

Vad kan jag göra själv för att skydda mig mot livmoderhalscancer?

Genom att gå på cellprovtagning när du blir kallad har du ett starkt skydd mot livmoderhalscancer. Du minskar risken för att få sjukdomen om du inte röker. Du kan också skydda dig delvis mot sjukdomen genom att använda kondom i nya relationer. Om du även har vaccinerat dig i unga år så har du ett ännu starkare skydd. Vaccin och cellprovskontroll kompletterar varandra.

Till toppen av sidan