VÄVNADSPROV OCH CELLPROV

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till kvinnor i Sverige. Genom att cellförändringar då kan upptäckas och behandlas tidigt ger provtagningen ett skydd mot livmoderhalscancer. Sjukdomen har därför blivit betydligt mindre vanlig under de senaste 40 åren.

Vad är ett gynekologiskt cellprov?

Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen. Den kallas för livmodertappen och mynnar ut i slidan.

Cellprovet tas från nedersta delen av livmoderhalsen, på livmodertappen som mynnar ut i slidan.

Provet kan tidigt visa om du har cellförändringar. En del cellförändringar kan utvecklas till livmoderhalscancer. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del förändringar behöver tas bort. Provet kan även visa på cancer, men det är mycket ovanligt.

Att lämna cellprov är ett bra sätt att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringar kan upptäckas och enkelt tas bort innan de har utvecklats till cancer.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt. Däremot ska du inte lämna cellprov om du har mens. Du bör boka en ny tid om du har mens den dag du ska göra provtagningen.

Provtagningen är helt riskfri och det går bra att ta provet även om du är gravid.

Så går undersökningen till

När provet ska tas får du klä av dig på underkroppen och lägga dig i en gynekologisk undersökningsstol. Läkaren eller barnmorskan kan ta provet på lite olika sätt. Oftast används en spatel som stryks mot livmodertappen och sedan en liten mjuk borste där livmoderhalsen börjar.

En del tycker att det är obehagligt att ligga i en gynekologstol, men provtagningen tar bara någon minut. Det brukar inte göra ont. En del kan känna obehag men det går snabbt över.

Du får svara på frågor

Ofta får du svara på några frågor i samband med provtagningen. Svaren är viktiga för att provet ska analyseras på rätt sätt.

Här är några exempel på frågor som du kan behöva svara på:

  • När var första dagen för din senaste mens?
  • Har mensen upphört?
  • Använder du preventivmedel och vilket i så fall?
  • Behandlas du med hormoner mot klimakteriebesvär?
  • Är du gravid eller har du fött barn under det senaste året?

Uppgifterna skickas med provet och underlättar för laboratoriet att göra en bedömning.

Självprovtagning av HPV erbjuds tillfälligt i vissa regioner

I vissa regioner har provtagningen för HPV upphört under covid-19-pandemin. Det beror på risken för smitta och att det inte har funnits tillräckligt med sjukvårdspersonal för att utföra provtagningen. Därför erbjuder dessa regioner självprovtagning av HPV fram till juni 2021.

Självprovtagning av HPV innebär att du tar provet själv istället för att låta sjukvårdspersonal göra testet. Du får provtagningsmaterial och instruktioner om hur provet tas. Sedan skickas provet med post till ett laboratorium för analys.

Kalmar län

Gynekologisk cellprovtagning i Kalmar län

I Kalmar län erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 59 år gynekologisk cellprovtagning vart tredje år. Kvinnor mellan 51 och 64 år erbjuds cellprovtagning vart sjunde år. Alla kvinnor får kallelse hem till närmaste mödrahälsovård-/barnmorskemottagning. 

Cellförändringar ger inga symtom eller besvär. De kan bara upptäckas genom provtagning. Genom provtagningen kan förstadier till livmoderhalscancer upptäckas och behandlas. 

Cellprovet tas av en legitimerad barnmorska. Har du tid för en gynekologisk undersökning som sammanfaller med tid för cellprovtagning kan gyneklologen ta provet.

Cellprovtagningen är kostnadsfri.

Svar kommer hem

Du får alltid svar via brev. Svarstiden kan vara upp till två månader. Ibland behöver man ta om provet på grund av en ospecifik, ofarlig inflammation eller tekniskt fel och då får du en ny tid till barnmorska inom mödrarhälsovården. Om provet visar förändringar som kan ha betydelse får du en kallelse för kontroll hos läkare/gynekolog.

Så analyseras dina prover

Alla cellprover från kvinnor som är mellan 30-64 år analyseras i första hand för HPV-infektion (humant papillomvirus). HPV-infektion är det som bidrar till livmoderhalscancer. Numera vet man att HPV-testning i kombination med mikroskopisk undersökning av cellerna gör provtagningen mer tillförlitlig. På cellprov från kvinnor yngre än 30 år görs i första hand en mikroskopisk undersökning av cellprovet och inte HPV-test. Skälet till det är att en stor andel kvinnor under 30 år har en HPV-infektion och att en sådan infektion hos unga kvinnor inte säger så mycket om risken att utveckla livmoderhalscancer. De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själv och det är bara långvarigt kvarstående infektioner som kan orsaka livmoderhalscancer.

Alla cellprover sparas och kan vid behov eftergranskas för cellförändringar och HPV-infektion.

Viktig kontroll för alla

Även unga kvinnor som har vaccinerat sig mot HPV bör göra cellprovskontrollen. Inget vaccin på marknaden skyddar mot alla 13 olika typer av HPV-viurs som kan orsaka cellförändringar. Vaccinet ger bra skydd, men bara mot de virustyper som ingår. Vaccin och cellprovtagning tillsammans ger ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer.

Under de 40 år som gynekologisk cellprovskontroll utförts i Sverige har förekomsten av livmoderhalscancer minskat drastiskt. 

Av- och omboka tid direkt för gynekologisk cellprovtagning

Passar inte den tid du har fått till gynekologisk cellprovkontroll? Boka då om den direkt - det är viktigt att du kommer varje gång du blir kallad.

Logga in i e-tjänsten på 1177.se via länkarna nedan, lägg till mottagningen och boka om din tid.

Där väljer du direkt i kalendervyn den lediga tid som passar dig och du får direkt en bekräftelse på din ombokning. Du kan även avboka, eller boka en ny tid i e-tjänsten om du av någon anledning redan avbokat den.

Logga i din mottagnings e-tjänst för att av- och omboka tid till gynekologisk cellprovtagning direkt

Så mår du efteråt

Efter provtagningen kan du fortsätta med dina vanliga aktiviteter. Livmoderhalsens slemhinna blöder lätt och det är vanligt att du får en liten blödning efter en undersökning. Blödningen försvinner efter någon dag.

När får jag svar?

Ett brev med provsvaret brukar komma inom sex veckor, men ibland kan det ta längre tid. Ungefär 95 av 100 prov är utan cellförändringar och bedöms som normala. Svaret får du då direkt hemskickat.

Ibland, men det är ovanligt, går provet inte att analysera. Det beror oftast på att det innehåller för få celler. Då blir du kallad till en ny cellprovtagning.

Det skiljer sig mellan olika regioner hur ofta du kallas och hur cellprovet analyseras. 

Läs mer om cellprov, vilka som kallas och hur provet analyseras i din region:

Du som bor i någon av regionerna Gävleborg eller Västernorrland läser vidare här.

Du som bor i en region som inte nämns i ovanstående länk, läser vidare här.

Kalmar län

Vanliga frågor och svar

Varför ska jag ta ett gynekologiskt cellprov?

Alla kvinnor i Sverige i åldern 23-65 år kallas flera gånger i livet till gynekologisk cellprovskontroll. Provtagningen görs för att skydda kvinnor mot sjukdomen. I ovanliga fall upptäcks cancer. Det sker nästan alltid i ett så tidigt skede att cancern går att bota.

Vilket skydd får jag av att gå på cellsprovskontroll?

Om du går på regelbundna kontroller får du ett 90 procentigt skydd mot livmoderhalscancer.

Behöver jag ta provet om jag är vaccinerad mot livmoderhalscancer? (HPV-vaccin).

Vaccinet skyddar inte helt mot livmoderhalscancer. För de som vaccineras i mellanstadiet är skyddet ungefär 70 procent. Vaccination senare i livet ger ett lägre skydd. Därför är det viktigt att du går varje gång du blir kallad till cellprovtagning, även om du är vaccinerad. Om du har vaccinerats mot HPV och också deltar i screeningprogrammet är risken mycket liten att du får livmoderhalscancer.

Känns det om jag har cellförändringar?

Du kan inte själv känna om du har cellförändringar. Cellförändringar ilivmoderhalsen utvecklas långsamt och märks inte. Genom att lämna cellprov kan vi upptäcka förändringar tidigt. Cellprovet gör att du kan skydda dig mot livmoderhalscancer.

Är cellförändringar samma sak som livmoderhalscancer?

Nej, det är inte alls samma sak. Cellförändringar är vanligt och alla förändringar är inte farliga. Men det finns också cellförändringar som kan utvecklas till cancer. De förändringarna behöver behandlas.

Räcker det att göra undersökningen en gång?

Nej, varje provtagning är viktig. Kvinnor i åldern 23-50 får en kallelse vart tredje år. Kvinnor som är 51-65 år får en kallelse vart femte år. Du bör gå varje gång du blir kallad till en gynekologisk cellprovtagning.

Hur görs undersökningen?

Provet tas i en gynekologstol av en barnmorska. Du får ta av dig på underkroppen. Sedan tar barnmorskan ett cellprov från livmodertappen islidan med en liten mjuk borste och en spatel. En spatel är som en glasspinne. En del kvinnor tycker att det är obehagligt att ligga i en gynekologstol, men provtagningen tar bara någon minut.

Ska jag gå på cellprovtagning om jag är gravid?

Tala med din barnmorska när du kommer på besök. För det mesta går det bra att ta prov.

Hur lång tid måste jag vänta för att få svar på cellprovtagningen?

Du får svaret hemskickat i brevlådan. Om du inte har fått svar efter tre månader eller om du har frågor om ditt cellprov är du välkommen att kontakta mödrahälsovårdsmottagningen.

Vad händer om provet visar att jag har cellförändringar?

Ungefär 5% av alla cellprov visar cellförändringar. Det är mycket ovanligt att cellförändringarna är cancer. Lätta cellförändringar kan ofta läka ut av sig själva och behöver därför inte alltid behandlas. Om ditt prov visar cellförändringar får du tid hos en gynekolog som gör en undersökning. Om läkaren bedömer att förändringarna kan utvecklastill cancer får du en tid för behandling.
Vid behandlingen tas förändringarna bort. Det är en enkel operation som oftast görs med lokalbedövning. Efter behandlingen behöver de flesta kvinnor gå på fler kontroller än de som inte har haft några cellförändringar.

Vad händer om jag missar min inbokade tid?

Kontakta mödrahälsovårdsmottagningen för att boka en ny tid om den inbokade tiden inte passar eller om du har missat din tid.

Varför får en del kvinnor livmoderhalscancer?

Cancer i livmoderhalsen orsakas oftast av humant papillomvirus (HPV) som sprids sexuellt. Cellförändringarnasom kommer av viruset kan utvecklas till livmoderhalscancer. Alla kvinnor som har sex, eller som har haft sex, kan få livmoderhalscancer.

Är livmoderhalscancer ärftligt?

Nej, livmoderhalscancer är inte direkt ärftligt. Immunförsvarets förmåga att bekämpa HPV kan vara olika från person till person och denna förmåga kan delvis vara ärftlig.

Jag känner mig frisk, ska jag ändå gå?

Ja, cellförändringar som orsakar livmoderhalscancer känns inte. Det är därför viktigt att du går på gynekologiskcellprovtagning, även om du känner dig frisk.

Vad kan jag göra själv för att skydda mig mot livmoderhalscancer?

Genom att gå på cellprovtagning när du blir kallad har du ett starkt skydd mot livmoderhalscancer. Du minskar risken för att få sjukdomen om du inte röker. Du kan också skydda dig delvis mot sjukdomen genom att använda kondom i nya relationer. Om du även har vaccinerat dig i unga år så har du ett ännu starkare skydd. Vaccin och cellprovskontroll kompletterar varandra.

Texten finns översatt - Other languages

Till toppen av sidan