Vård och stöd för barn

Undersökning på barnhälsovården vid 3 år

Innehållet gäller Kalmar län

Vid detta besök träffar ni en läkare och sjuksköterska. En hälsoundersökning kommer att genomföras och vi samtalar om levnadsvanor och ert barns hälsa och utveckling.

Bildspel för barn

I bildspelet beskrivs olika moment i hälsoundersökningen under besöket. För att besöket ska bli så positivt som möjligt för barnet är det bra om barnet vet vad som ska hända under besöket. Titta på bildspelet tillsammans. Om barnet mår bra och är utvilat innan ni kommer så fungerar undersökningarna bäst.

Till toppen av sidan