Vård och stöd för barn

Undersökning på barnhälsovården vid 3 år

Innehållet gäller Kalmar län

Vid detta besök träffar ni en läkare och sjuksköterska. En hälsoundersökning kommer att genomföras och vi samtalar om levnadsvanor och ert barns hälsa och utveckling.

Till toppen av sidan