Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Vård och stöd för barn

Undersökning på barnhälsovården vid 5 år

Innehållet gäller Kalmar län

Vid besöket när barnet är fem år pratar vi om vad kroppen mår bra av. Det gör vi för att uppmuntra till hälsosamma vanor.

Vid besöket när barnet är fem år pratar vi om vad kroppen mår bra av. Det gör vi för att uppmuntra till hälsosamma vanor.

Vid det här tillfället gör vi en sammanfattning av tiden på barnhälsovården inför överlämnandet till elevhälsan. 5-årsundersökningen är det sista ordinarie besöket, men barnet är fortsatt inskrivet på barnhälsovården fram tills det att barnet börjar i förskolan.

Bildspel för barn

I bildspelet beskrivs olika moment i hälsoundersökningen under besöket. För att besöket ska bli så positivt som möjligt för barnet är det bra om barnet vet vad som ska hända under besöket. Titta på bildspelet tillsammans. Om barnet mår bra och är utvilat innan ni kommer så fungerar undersökningarna bäst.

Till toppen av sidan