2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Vård och stöd för barn

Barn- och ungdomshälsan

Innehållet gäller Kalmar län

Till Barn- och ungdomshälsan kan man vända sig för hjälp med lindrigare psykiska besvär såsom oro, nedstämdhet, ilska eller stress men också vid kriser eller konflikter inom familjen.

Vi erbjuder råd, stöd och kortare behandling vid lätt till måttlig psykisk ohälsa för barn och ungdomar samt deras familjer. Vi som arbetar på Barn- och ungdomshälsan är psykologer, socionomer och psykoterapeuter. Vi strävar efter hög tillgänglighet och korta behandlingskontakter. 

Barn- och ungdomshälsan har mottagningar i Kalmar och Västervik. Det finns även möjlighet att få en behandlingskontakt vid hälsocentral på hemorten.

Till toppen av sidan