Vård och stöd för barn

Välkommen till Barn- och ungdomshälsan

Innehållet gäller Kalmar län

Vi erbjuder stöd kring psykisk hälsa till barn, unga och deras familjer.

Till barn- och ungdomshälsan kan man vända sig för hjälp med lindrigare psykiska besvär som oro, nedstämdhet, ilska eller stress men också vid kriser eller konflikter inom familjen. Vi erbjuder råd, stöd och kortare behandling vid lätt till måttlig psykisk ohälsa för barn och ungdomar samt deras familjer. Psykisk ohälsa kan visa sig som:

  • Ängslan och oro
  • Nedstämdhet
  • Stress
  • Sömnproblem
  • Magont och huvudvärk
  • Beteende- och uppförandeproblem

Vi som arbetar på barn- och ungdomshälsan är psykologer, socionomer och psykoterapeuter. Vi har mottagningar i centrala Kalmar och Västervik men du kan också träffa oss i våra lokaler i centrala Oskarshamn eller via din hälsocentral.

Till toppen av sidan