Klamydiatest på nätet

Skriv ut (ca 2 sidor)

Du som är är 15 år eller äldre och folkbokförd i Kalmar län kan beställa ett gratis klamydiatest på nätet. I vissa fall kan detta test också upptäcka gonorré.

Skriv ut

Logga in och beställ testet

Logga in och beställ testet

Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med e-legitimation eller engångskod som du får via sms. Klamydia hemtest hittar du under Övriga tjänster. Nu kan du beställa testet. Testet skickas med post i ett neutralt kuvert utan avsändare.

Tips! Fyll i ditt mobilnummer eller e-postadress när du beställer testet och kryssa i att du vill ha avisering, så får du ett meddelande via sms eller e-post när ditt provsvar finns att läsa i e-tjänsten.

Tänk på att din beställning är personlig. Du ska inte beställa klamydiatest åt någon annan. Var och en beställer sitt eget test via sin egen inloggning. Däremot kan du få testet skickat till en annan adress än den adress du är folkbokförd på genom att skriva adressen under tillfällig adress när du gör din beställning.

Logga in och beställ ett test

Fäll ihop

Så gör du testet

Så gör du testet

Testet är enkelt att göra. Det består av urinprov för män och prov från slidan för kvinnor.

Du gör det själv enligt instruktionerna som följer med provtagningspaketet.

Fäll ihop

Så skickar du provet för analys på laboratorium

Så skickar du provet för analys på laboratorium

Lägg provet och den medföljande remissen i det vadderade svarskuvertet du fick tillsammans med klamydiatestet och posta det. Du behöver inte betala porto.

OBS! Du måste skicka in ditt prov inom 40 dagar efter att du beställt ditt test, annars avslutas ditt ärende.

Fäll ihop

Så får du ditt provsvar

Så får du ditt provsvar

Inom en vecka kan du se ditt provsvar i e-tjänsten.

Har du fyllt i ditt mobilnummer eller e-postadress och kryssat i att du vill ha avisering så får du ett meddelande via sms eller e-post när ditt provsvar finnas att läsa i e-tjänsten.

Logga in och läs ditt provsvar

Fäll ihop

Om du har klamydia

Om du har klamydia

Om provet visar att du har klamydia får du i ditt provsvar information om vart du ska vända dig för behandling. Klamydia kan alltid botas och behandlas med antibiotika. Behandlingen är gratis. Är du smittad blir det också aktuellt med smittspårning. Behandling enligt aktuella riktlinjer och smittspårning måste ske enligt Smittskyddslagen 2004:168, 3 kap, 4 §.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-12-18
Redaktör:

Per Birkerud, Kommunikationsenheten

Granskare:

Heléna Larsson, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar