Mätningar

Tryckmätning i matstrupen och 24-timmars pH-mätning i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du har sväljningssvårigheter kan du göra en undersökning som mäter funktionen i matstrupen och i övre magmunnen med hjälp av en tryckkateter. Vid besvär med sura uppstötningar från magen mäts pH-värdet i matstrupen med hjälp av en pH-kateter.

Förberedelser

Du ska inte äta, dricka, snusa eller röka fyra timmar före undersökningen.

Hur går undersökningen till?

Näsan bedövas först med lite salva. Undersökningen görs av en biomedicinsk analytiker som via näsan för ned en tryckkateter till magsäcken och mäter trycket i matstrupen och magmunnen medan du sväljer lite vatten. Tryckkatetern tas sedan bort. En tunnare pH-kateter förs ned på samma sätt om man ska mäta pH-värdet i matstrupen.

pH-katetern mäter surhetsgrad och eventuellt sura uppstötningar från magen under cirka 24 timmar. Du ska undvika sura drycker, men annars leva som vanligt. pH-katetern fästs med en brun tejp i ansiktet. Du får med dig en inspelningsdosa med tryckknappar för mat, ryggläge och symtom som du kan bära med en rem över axeln.

Nästa dag, vid ungefär samma tid, tar man bort katetern på sjukhuset.

Efter undersökningen

Du får besked om resultatet av den läkare som skrivit remissen till undersökningen.

Vad du kan förvänta dig i din kontakt med vården

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse – ett patientkontrakt, där det är tydligt:

  • vad du ska hålla koll på för att veta när du behöver söka vård
  • vart du ska vända dig när du behöver vård eller stöd
  • vad som är ditt nästa steg i din vård och behandling
  • hur du själv kan påverka tider och upplägg för dina kontakter med vården
  • vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt
  • vem som är din fasta vårdkontakt/kontaktperson om du är i behov av en sådan. 

Din överenskommelse – ditt patientkontrakt hittar du i din journal via nätet genom att logga in i journalen och sedan skriva in ”överenskommelse” i sökrutan. Du kan även be om att få den nedskriven eller utskriven av din vårdgivare.

Prata gärna med vårdpersonalen om ditt patientkontrakt och om du har frågor kring din delaktighet i din vård.

Till toppen av sidan