Bildundersökningar och röntgen

Skelettskintigrafi i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Skelettskintigrafi används för att undersöka om det finns vissa typer av förändringar i skelettet. Metoden kan också användas för att upptäcka sjukdomar och tillstånd i skelettet, såsom benskador, benskörhet, infektioner, tumörer eller inflammation.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt. 

Hur går undersökningen till?

Den som utför undersökningen sätter en nål i ditt armveck eller på handryggen och sprutar in ett svagt radioaktivt ämne i blodet. Efter cirka tre timmar har det radioaktiva ämnet tagits upp i skelettet och man kan då ta bilder med hjälp av en så kallad gammakamera.

Under bildtagningen som tar cirka 20-60 minuter får du ligga på en brits medan kameran ”scannar” kroppen. Det är mycket viktigt att du ligger helt stilla under hela registreringen. Undersökningen är helt smärtfri. Under väntetiden på cirka tre timmar väljer du själv vad du vill göra. Då får äta under väntetiden.

Du påverkas inte på något sätt av undersökningen. Risken med stråldosen du får är obetydlig i jämförelse med nyttan av undersökningen.

Om du är gravid eller ammar, ska du kontakta mottagningen som genomför undersökningen.

Efter undersökningen

Du får besked om resultatet av den läkare som skrivit remissen till undersökningen. Svaret finns hos läkaren inom en vecka från det att du genomförde undersökningen.

Vad du kan förvänta dig i din kontakt med vården

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse – ett patientkontrakt, där det är tydligt:

  • vad du ska hålla koll på för att veta när du behöver söka vård
  • vart du ska vända dig när du behöver vård eller stöd
  • vad som är ditt nästa steg i din vård och behandling
  • hur du själv kan påverka tider och upplägg för dina kontakter med vården
  • vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt
  • vem som är din fasta vårdkontakt/kontaktperson om du är i behov av en sådan. 

Din överenskommelse – ditt patientkontrakt hittar du i din journal via nätet genom att logga in i journalen och sedan skriva in ”överenskommelse” i sökrutan. Du kan även be om att få den nedskriven eller utskriven av din vårdgivare.

Prata gärna med vårdpersonalen om ditt patientkontrakt och om du har frågor kring din delaktighet i din vård.

Till toppen av sidan