Ryggmärgsskada

Hjälp och stöd

Innehållet gäller Jönköpings län

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:
  • Hjälpmedel vid ryggmärgsskada

    Hjälpmedel som underlättar vardagen för dig med ett varaktigt funktionsnedsättning kan förskrivas. Behovet av hjälpmedel bedöms tillsammans med dig och din arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare.

  • Social och ekonomisk trygghet

    Att drabbas av en funktionsnedsättning på grund av en sjukdom eller skada påverkar olika delar i livet. Hemkommunen, Region Jönköpings län och staten vill på olika sätt hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar till goda levnadsförhållanden med social och ekonomisk trygghet. Behovsprövning sker i varje individuellt fall utifrån olika bestämmelser.

Till toppen av sidan