Rehabilitering i Jönköpings län

Film: Träning efter operation eller skada i axel

Innehållet gäller Jönköpings län

De här filmerna är till för att underlätta rehabiliteringen för dig som skadat eller opererat din axel. Oavsett om din axel har opererats eller inte så är rehabilitering jätteviktig för att du ska få en så god funktion som möjligt i din axel.

Hur man ska träna är individuellt. Vilken träning just du ska göra beror på de skador du fått eller de åtgärder som gjorts på skelett och mjukdelar kring din axel.

Det är viktigt att du känner dig trygg med din träning när du kommer hem från sjukhuset. Om du behöver hjälp med din fortsatta rehabilitering kommer du att få det av en fysioterapeut/sjukgymnast på din vårdcentral eller din kommun, som kommer att kontakta dig.

Hur länge man behöver rehabilitering är individuellt. Du kommer att få veta hur lång tid som du kommer att behöva rehabilitering av din fysioterapeut/sjukgymnast.

Om träningsrörelserna och axelbandagen

Hematom (blåmärke) efter skada eller operation i axeln.
Hematom (blåmärke) efter skada eller operation i axeln.

I filmerna nedan ser du hur du ska göra de första övningarna, i början av din rehabilitering, och vad du ska tänka på när du gör dem. Du ser också hur ditt axelbandage ska tas av och på.

Det är viktigt att du följer de instruktioner du har fått av din fysioterapeut/sjukgymnast. Öka inte träningen eller dina fysiska aktiviteter på egen hand eftersom det kan påverka läkningen. Rådgör istället med din fysioterapeut/sjukgymnast. Din axel behöver tid på sig att läka och går inte att påskynda.

Att armen och handen är svullen efter en fraktur eller operation är vanligt. Det är också vanligt att man får ett stort blåmärke (så kallat hematom) som efter hand sprider sig längs armen och ner mot handen. Det är en normal del av läkningen och inget du behöver oroa dig över. Det tar flera veckor innan svullnaden och blåmärket försvinner.

Om du upplever att du har nedsatt känsel eller domningar i armen, handen eller fingrarna så berätta det för vårdpersonalen.

I filmen får du en introduktion till övningarna.

Några tips och råd

Träna inte mer än vad din fysioterapeut/sjukgymnast rekommenderar. För mycket träning kan göra att du får mer ont. För lite träning kan leda till att du inte får tillbaka så bra funktion. Lagom är bäst!

Ta för vana att alltid ha en kudde som stöd under överarmen när du ligger och vilar, både när du har axelbandaget på dig och när du är utan. Då hamnar din axel i en skonsam position. Det kan också vara bra att ta stöd av en kudde under armen när du sitter upp.

Använd smärtlindrande läkemedel i början så att du kan träna optimalt med hanterbar smärta. Du kan också använda något som kyler för att dämpa smärtan.

Kylbandage

Om du fått med ett kylbandage hem efter operationen ska du förvara isplattorna i frysen när du inte använder dem. Kylbandaget kan du ha på dig utanpå dina kläder och axelbandaget. Trä i isplattorna i bandaget innan du tar det på dig.

Flytta kardborrefästet, beroende på om det är din högra eller vänstra axel som ska behandlas med kyla. Spänn fast ett kardborrefäste runt överarmen och ett runt kroppen. Du behöver inte sitta stilla när du använder kylbandaget, utan kan vara uppe och röra på dig.

I filmen ser du hur du tar på ett kylbandage.

Träningsprogram A - Rörlighet i hand och armbåge samt hållning

Övning 1-4

De här fyra övningar ska du göra för att få rörlighet i handen och armbågen och för en god hållning. Du ska göra programmet så ofta du kan. Gärna en gång i timmen de första veckorna. Övningarna kan du göra med eller utan axelbandage.

Se hur du gör övningarna i filmen.

Träningsprogram B - Pendling

Övning 5-7

Följande övningar är till för att du ska slappna av i din axel och på ett skonsamt sätt förbättra rörligheten i axelleden. Svårighetsgraden i övningarna ökar för varje övning. Utför den övning som du fått av din fysioterapeut/sjukgymnast 3 gånger varje dag och stegra inte på egen hand. Passa på att göra övningen när du byter kläder eller sköter din hygien på morgonen och kvällen. Gör övningen ytterligare en gång mitt på dagen.

Se hur du gör övningarna i filmen.

Träningsprogram C - Passiv rörlighet

Övning 8-9

Följande övningar är till för att optimera rörligheten i din axel. Du bör göra dem 2-3 gånger per dag. För att skydda muskulatur, senor och ben som behöver läka så måste rörelserna göras passivt, alltså att du använder musklerna så lite som möjligt. Därför behöver du slappna av och låta någon annan göra övningarna åt dig. Samspelet mellan dig och den person som hjälper dig är jätteviktigt för att du ska känna dig trygg och kunna slappna av.

Vila med överarmen på en handduk eller en liten kudde. Att armen ligger lite högre är skonsammare för din axel. Ligg så långt ut du kan på sängkanten på den skadade eller opererade sidan, för att underlätta för den som ska hjälpa dig. Det är viktigt att den som hjälper dig har en god arbetsställning och står stadigt nära sängen med fötterna brett isär, gärna med lätt böjda knän. Personen greppar stadigt, men varsamt, med en hand om din handled och den andra strax över din armbåge.

Om du fått besked om att du bara får röra din arm i ett visst antal grader, så ska dina rörelser anpassas efter det.

Se hur du gör övningarna i filmen.

Träningsprogram D - Aktivt avlastad rörlighet

Övning 10-11

Aktivt avlastad rörlighetsträning innebär att du tar hjälp av din friska arm och hand för att ta ut rörligheten i din skadade eller opererade sida. På det sättet avlastar du armens tyngd.

Ligg på rygg med böjda ben. Överarmen ska vila på en kudde eller handduk för att komma upp med armen. När armen ligger lite högre är det skonsammare för din axel. Låt handen vila på magen.

I övning 11 ska din överarm vila mot kudden eller handduken hela tiden. Vila din skadade eller opererade arms hand på magen. Ta tag med din friska hand runt din skadade eller opererade hands handled. Greppa underifrån och se till att det är en vinkel på 90° i armbågen. 

Se hur du gör övningarna i filmen.

Armslynga

Du kan ta av dig armslyngan när du klär av och på dig, när du sköter din hygien och när du tränar.

Filmen visar hur du tar på och av en armslynga.

Axelbandage

Det här axelbandaget stabiliserar din arm under läkningstiden. 

Du kan ta av axelbandaget när du klär av och på dig, sköter din hygien och tränar.

Filmen visar hur du tar på ett axelbandage.

ERslynga

Bandaget stabiliserar din arm under den tid det tar för din arm att läka.

Du kan ta av axelbandaget när du klär av och på dig, sköter din hygien och tränar.

Filmen visar hur du tar på en ERslynga.

Axellås

Axellåset kommer stabilisera din arm under läkningstiden. Bandaget finns i olika färger och utförande men funktionen är densamma.

Du kan ta av axelbandaget när du klär av och på dig, sköter din hygien och tränar. När du tränar räcker det vanligtvis med att bara lossa remmarna runt handleden.

Filmen visar hur du tar på ett axellås.

Axelkudde

En axelkudde som kommer att stabilisera din arm under läkningstiden. Bandaget finns i olika färger och utförande men funktionen är densamma. 

Du kan ta av axelbandaget när du klär av och på dig, sköter din hygien och tränar.

Det är viktigt att kudden inte sitter för löst. Då ökar risken att du spänner dig, och det kan göra att det smärtar mer.

När man har ont är det vanligt att man omedvetet spänner musklerna runt axeln och höjer axeln. Ställ dig framför en spegel och kontrollera din hållning så att axlarna är sänkta. Du kan ta ett djupt andetag, andas ut eller sucka.

Filmen visar hur du tar på en axelkudde.

Frakturortos

En frakturortos är ett bandage för att stabilisera frakturer på överarmen. Ortosen trycker mjukdelarna runt frakturen så att den stabiliseras. Låt ortosen sitta på dygnet runt under den tid som du fått besked om av din läkare.

Vanligtvis får man två frakturortoser. Då har man en torr att byta till om en blivit blöt när man duschar. Du ska alltid ha en frakturortos på dig, även när du duschar.

När du byter ortos ska du passa på att titta på din hud så att det inte har bildats blåsor eller skavsår. Ta gärna hjälp av någon för att granska din hud. I så fall kan ortosen behöva justeras. Den kan också behöva justeras om passformen på frakturortosen ändras, exempelvis om armen minskar eller ökar i omfång på grund av svullnad. Kontakta då ortopedmottagningen vid aktuellt sjukhus.

Filmen visar hur man tar på en frakturortos.

Till toppen av sidan