Att få hjälpmedel

Köpa hjälpmedel själv

De flesta hjälpmedel som du behöver på grund av en funktionsnedsättning kan du få genom vården. Men ibland kan du inte få det hjälpmedel du vill ha. Då kan du välja att köpa hjälpmedlet själv.

Hjälpmedel på eget ansvar

Det kan finnas olika skäl till att du behöver köpa ett hjälpmedel själv.

Dina behov är inte tillräckligt stora för att få hjälpmedlet utskrivet

Ibland rekommenderas du av en förskrivare eller någon annan inom vården att köpa ett hjälpmedel själv, för dina pengar. Det kan bero på att förskrivaren inte bedömer att du har ett tillräckligt stort behov av hjälpmedlet för att kunna få det utskrivet.

En förskrivare är en person inom vården som utreder dina behov av hjälpmedel. 

Hjälpmedlet bekostas inte av regionen

Det kan också vara så att det hjälpmedel som du vill ha räknas som en så kallad egenansvarsprodukt. Det är ett hjälpmedel som en förskrivare eller någon annan inom vården rekommenderar dig, men som regionen eller kommunen inte bekostar. På många håll räknas till exempel käppar som egenansvarsprodukter.

Fritt val av hjälpmedel

En del regioner har så kallat fritt val för vissa hjälpmedel. Då gör förskrivaren ett beslut om fritt val. Sedan kan du själv välja vilket hjälpmedel du vill köpa för en särskild summa pengar. Pengarna får du i form av en så kallad rekvisition från din förskrivare. Hjälpmedlet du köper ska vara ett sådant som förskrivaren har bedömt att du har behov av.

Du kan välja att köpa en medicinteknisk produkt eller en vanlig konsumentprodukt. Du kan lägga till pengar om du vill köpa ett dyrare hjälpmedel än rekvisitionen räcker till.

När du köper ett hjälpmedel själv äger du det och ansvarar för det precis som med andra saker som du har.

Medicintekniska produkter är noggrant testade

Så kallade medicintekniska produkter är utvecklade och testade för att användas som hjälpmedel. De ska klara högt ställda krav på kvalitet och funktion. Det är tydligt beskrivet i en bruksanvisning hur de ska användas och hur du ska sköta dem. Det finns lagar som styr vad som får kallas en medicinteknisk produkt.

Produkterna är CE-märkta

De produkter som du köper i specialiserade hjälpmedelsbutiker är ofta medicintekniska produkter. De är då märkta med ett CE-märke.

Fråga om produkten är CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet om du vill vara helt säker på att du köper en medicinteknisk produkt.

Ett hjälpmedel som du får utskrivet är oftast en medicinteknisk produkt.

Konsumentprodukter kan också fungera som hjälpmedel

Det finns också konsumentprodukter som kan fungera bra som hjälpmedel. Här är några exempel på sådana produkter:

  • Olika typer av appar för smarta mobiltelefoner. Apparna kan till exempel påminna dig om något, hjälpa dig att kommunicera eller styra belysningen. 
  • Mobiltelefoner med olika funktioner, till exempel att läsa upp text.
  • Särskilda redskap för att öppna olika förpackningar.

Vanliga konsumentprodukter är inte testade och utprovade för att användas som hjälpmedel. Många gånger kan de ändå fungera bra som hjälpmedel, men se till att du använder dem på det sätt som det är tänkt.

För de produkter du köper av företag gäller konsumentlagstiftningen. Du kan läsa mer om dina rättigheter som konsument hos Konsumentverket.

Var kan jag köpa ett hjälpmedel?

Konsumentprodukter kan du köpa i vanliga butiker.

Medicintekniska produkter kan du köpa i speciella hjälpmedelsbutiker, antingen en fysisk butik som du kan besöka eller en webbutik. Fråga en förskrivare om du vill ha förslag på var du kan köpa ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Hjälpmedel i skolan

Du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd du behöver för att kunna gå i skolan eller studera på högskola och universitet. Du ska få hjälpmedel och kurslitteratur som fungerar för dig.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan