Syn

Skelning och dubbelseende hos vuxna

Skelning betyder att ögonen riktas åt olika håll. Då kan du få problem med synen och bli trött i ögonen. Du kan också se dubbelt eller få ont i huvudet. Du kan använda speciella glasögon om du har besvär av skelning. Ibland kan en operation behövas.

Hos en del märks skelningen bara ibland, till exempel när du är trött. Det kallas dold skelning. Många som skelar har fått skelningen som barn. Läs om barn med skelning.

Dubbelseende kan ibland bero på skelning. Men det kan också bero på till exempel grå starr eller att du behöver byta dina glasögon.

Ibland kan ett öga plötsligt börja skela samtidigt som du ser dubbelt. Det kan bero på en sjukdom. Då behöver du söka vård genast så att du kan få behandling.

Till toppen av sidan