Hud, hår och naglar

Lipödem

Innehållet gäller Jönköpings län

Lipödem är en smärtsam kronisk sjukdom i fettvävnaden. Vid lipödem ökar kroppens fettceller i storlek vilket gör att omfånget av vissa delar av kroppen ökar, framförallt över höfter, lår och underben men även armar.

Lipödem drabbar i stort sett endast kvinnor och kan vara ärftligt. Endast ett fåtal män har rapporterats ha lipödem.

Jönköpings län

Bor du i Stockholms län? Läs om lipödem här.

Symptom

Symptom är en ökad smärtsam fettansamling oftast på höfter, lår och underben men kan även förekomma på armarna. Typiskt är att fettansamlingen sitter symmetriskt (lika på båda sidor av kroppen), men påverkar sällan händer och fötter.

Fettansamlingen som bildas vid lipödem är smärtsam och orsakar ömhet, värk eller tyngdkänsla. Varför smärtan uppstår är inte ännu inte klarlagt. Det är också vanligt att lätt få blåmärken. Du kan känna dig orkeslös, uppleva mjölksyra och bli snabbt trött vid ansträngning.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta din vårdcentral eller om det finns en lipödemmottagning i din region om du misstänker att du har lipödem. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in. 

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om svullnaden kommer snabbt eller om du plötsligt får mycket ont. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar och utredningar

Du får genomgå en kroppsundersökning och beskriva dina symtom och tidigare sjukdomshistoria. Undersökningen och dina symtom vägs samman för att kunna ställa diagnosen och för att utesluta andra diagnoser med liknande symtom.

Det finns ingen specifik undersökning eller test som kan göras för att ställa diagnosen lipödem.

Behandling

Det finns ingen botande behandling mot lipödem, men du kan få hjälp att minska och förebygga besvären. Vägledning, rådgivning, information tillsammans med egenvård har stor betydelse för att du ska kunna hantera besvären och ingår också i behandlingen av lipödem.

Exempel på behandling som kan vara aktuell är information och rådgivning om lipödem, kompressionsbehandling, fysisk aktivitet och information om sunda kostvanor.

Kompression

Ett sätt att minska symptomen vid lipödem kan vara att använda kompressionskläder som kan förbättra cirkulationen och i vissa fall minska smärtan. Vid behov kan du få hjälp att prova ut och anpassa kompressionen.

Fysisk aktivitet

Att vara fysisk aktiv minskar många gånger symtom vid lipödem och är viktigt för ditt välmående och för kroppens funktioner. Välj aktiviteter du tycker om och klarar av. Oavsett vad du väljer för aktivitet är det viktigt att det utförs regelbundet för att främja din hälsa. Har du kompressionsplagg använd dem gärna när du tränar.

Mer information om fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan finns på Liv & hälsa.

Kostvanor

Goda kostvanor kan positivt påverka symtom vid lipödem och minska eventuell påverkan på kroppsvikten. Det är viktigt att skaffa sig en hälsosam livsstil som är hållbar i ett livsperspektiv.

Att upprepat gå upp och ner i vikt kan påverka lipödemet och symptomen negativt. Om du har en övervikt så kan en långsam och långsiktig viktnedgång leda till minskad smärta och tyngdkänsla, men hos vissa ger inte viktnedgång minskade symtom av lipödem.

Mer information om kost finns på Liv & hälsa

Psykisk hälsa

Upplevelsen och besvären av lipödem kan påverka din psykiska hälsa negativt. Långvarig nedstämdhet, ångest och stress kan förvärra smärtan, precis som vid andra kroniska smärttillstånd. Att ta hand om sig själv är viktigt för att må bättre, mer information om psykisk hälsa finns på Liv & hälsa.

Stöd till livsstilsförändringar

Behöver du hjälp med livsstilsförändringar finns information på Liv & hälsa.

Att söka stöd

Är du i behov av stöd och vill prata med någon kan du kontakta din hälsocentral/vårdcentral i din region.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan