Infektioner på huden

Infektion med gula stafylokocker

Gula stafylokocker är vanliga bakterier som du kan bära på utan att ha några besvär. Bakterierna kan också ge upphov till bland annat matförgiftning, infekterade sår och ibland allvarliga infektioner i blodet. Lindriga infektioner brukar läka av sig själv, men ibland behövs behandling med antibiotika.

Det finns en typ av gula stafylokocker som är motståndskraftiga mot vissa typer av antibiotika. De kallas för MRSA.

Till toppen av sidan