Närstående vid cancer

Familjeträffar via Barncancerfondens stödgrupper

Innehållet gäller Jönköpings län

När ett barn drabbas av cancer drabbas ofta hela familjen, både föräldrar, syskon och andra närstående. Även efter avslutad cancerbehandling kan det finnas behov av stöd och möjlighet att prata med någon som går igenom liknande erfarenheter.

Stödgrupper för familjen

Barncancerfonden anordnar träffar för familjer som drabbats av cancer. I Jönköpings län finns en lokal stödgrupp som anordnar familjeträffar och aktiviteter.

Barncancerfondens stödgrupper är till för att stödja drabbade familjer och att stärka kontakterna mellan medlemsfamiljerna som har eller har haft ett cancersjukt barn. De lokala stödgrupperna anordna aktiviteter för de cancersjuka barnen eller ungdomarna och deras familjer. All verksamhet planeras och genomförs av ideellt engagerade medlemmar som oftast har egen erfarenhet av barncancer.

Lättnad men också otrygghet efter behandlingen

Under den tid som barnet får behandling är det vanligt att man som barnets nära vuxen känner en trygghet i att barnet är omhändertaget av vårdpersonalen och att sjukdomen bekämpas. När sedan behandlingen är klar kan man visserligen känna en stor lättnad över att allt är över, men många familjer kan också uppleva att det känns nervöst. Plötsligt ska man leva som vanligt igen, men ändå med en oro för att behandlingen inte har räckt till och att sjukdomen kan komma tillbaka.

Läs mer om tiden efter en cancerbehandling

Mer på 1177.se

Kontakt och stöd från andra

Det finns olika patientföreningar för cancer. Du kan också ringa eller mejla gratis och anonymt till cancervårdspersonal för att få stöd eller svar på frågor. Här hittar du kontaktuppgifter.

Mina rättigheter i vården

Du har rätt att påverka din vård. Här finns samlad information om vad patientlagen säger.

Till toppen av sidan