STÖD TILL ANHÖRIGA, BARN OCH VUXNA

Mötesplatsen i Hjärtats hus

Innehållet gäller Jönköpings län

Välkommen till Hjärtats hus - en öppen mötesplats för personer som har eller har haft en cancerdiagnos. Närstående eller vän är också välkomna. Kom till Hjärtats hus för att möta andra personer, småprata över en kopp kaffe och ventilera dina frågor.

Inga fysiska träffar

På grund av rådande pandemi anordnar vi inga fysiska träffar inomhus. 

För att ta del av de aktiviteter vi anordnar digitalt kan du läsa mer på webbsidan för Hjärtats Hus eller Hjärtats Hus på Facebook.

Bra med möten tidigt

Det är bra att mötas i ett tidigt skede, att du som har cancersjukdom får någon att prata med och veta att du inte är ensam. Man kan vara färdig med sin behandling, men inombords kan man ofta känna sig ”ofärdig”. Många cancersjukdomar har inte heller någon egen patientförening och närstående uttrycker ofta att de behöver stöd, vilket personer man möter på ett hälsocafé kan vara med och ge.

Volontärer driver verksamheten

Verksamheten Hjärtats hus formas och drivs av volontärer. Volontärer är medmänniskor som själva har erfarenhet av cancer. Hjärtats hus kan anlita resurspersoner inom Region Jönköpings län såväl som medmänniskor från civila samhället.

Region Jönköpings län stödjer Hjärtats hus

Hjärtats hus är en del av utvecklingsprojektet hälsocafé som stöds av Region Jönköpings län. Projektet finaniseras av medel från Allmänna Arvsfonden. Maggie Målevik är en av eldsjälarna som drivit på denna satsning.

I hälsocaféet möts man som människor med erfarenheter, inte som diagnoser, och vi ger varandra verktygen för att få energi till att leva och skapa hälsa för livet.

Film om mötesplatsen Hjärtats hus.

Kontaktuppgifter

Maggie Målevik, margareta.malevik@rjl.se, telefon 0722-05 08 46 eller 
Marie Steen, marie.sten@rjl.se, telefon 0767-970052

Mer på 1177 Vårdguiden

Kontakt och stöd från andra

Det finns olika patientföreningar för cancer. Du kan också ringa eller mejla gratis och anonymt till cancervårdspersonal för att få stöd eller svar på frågor. Här hittar du kontaktuppgifter.

Mina rättigheter i vården

Du har rätt att påverka din vård. Här finns samlad information om vad patientlagen säger.

Till toppen av sidan