Stöd till anhöriga, barn och vuxna

Mötesplatsen i Hjärtats hus

Innehållet gäller Jönköpings län

Välkommen till Hjärtats hus - en öppen mötesplats för personer som har eller har haft cancer eller andra långvariga sjukdomar. Närstående eller vän är också välkomna. Kom till Hjärtats hus för att möta andra personer, småprata över en kopp kaffe och ventilera dina frågor.

Här finns hjärtats hus

Hjärtats hus finns på fyra orter i Jönköpings län; Eksjö, Jönköping, Tranås och Värnamo.

För att ta del av aktiviteterna som anordnas kan du läsa mer på webbsidan för Hjärtats Hus eller Hjärtats Hus på Facebook eller Instagram.

Bra med möten tidigt

Det är bra att mötas i ett tidigt skede. Du som har cancersjukdom, eller andra långvariga sjukdomar, får någon att prata med och kan känna att du inte är ensam. Man kan vara färdig med sin behandling, men inombords kan man ofta känna sig ”ofärdig”. Många sjukdomar har inte heller någon egen patientförening. Närstående uttrycker ofta att de behöver stöd, vilket personer man möter på Hjärtats hus kan vara med och ge.

Volontärer driver verksamheten

Verksamheten Hjärtats hus formas och drivs av volontärer. Volontärer är medmänniskor som själva har erfarenhet av cancer eller andra långvariga sjukdomar. Hjärtats hus kan anlita resurspersoner inom Region Jönköpings län såväl som medmänniskor från civila samhället.

Region Jönköpings län stödjer Hjärtats hus

Hjärtats hus är en del av utvecklingsprojektet hälsocafé som stöds av Region Jönköpings län. Maggie Målevik är en av eldsjälarna som drivit på denna satsning.

På Hjärtats hus möts man som människor med erfarenheter, inte som diagnoser, och vi ger varandra verktygen för att få energi till att leva och skapa hälsa för livet.

Kontaktuppgifter

Maggie Målevik, margareta.malevik@rjl.se, telefon 0722-05 08 46

Mer på 1177

Kontakt och stöd från andra

Det finns olika patientföreningar för cancer. Du kan också ringa eller mejla gratis och anonymt till cancervårdspersonal för att få stöd eller svar på frågor. Här hittar du kontaktuppgifter.

Mina rättigheter i vården

Du har rätt att påverka din vård. Här finns samlad information om vad patientlagen säger.

Till toppen av sidan